Krkin teden humanosti in prostovoljstva

Družbena odgovornost je globoko zakoreninjena tako v Krkinem poslovnem razmišljanju kot tudi v vsakodnevnem razmišljanju številnih krkašev.

Ni naključje, da je v Krki dozorela zamisel za Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki je pod sloganom Tudi dobrodelnost je del nas v letu 2012 potekal med 16. in 21. aprilom.

Različnih dejavnosti se je udeležilo okoli 600 krkašev. Tako smo:

  • zbirali različne potrebščine in oblačila za Rdeči križ in Karitas,
  • pomagali pri pakiranju živiskih paketov in razvrščanju oblačil na Rdečem križu in Karitasu,
  • darujemo kridarovali kri,
  • pomagamo starejšim v Domovih starejših občanovpomagali starejšim v domovih starejših občanov,
  • preživljamo čas z varovanci varstveno-delovnih centrov ter zvez in društev oseb s posebnimi potrebamipreživljali čas z varovanci varstveno-delovnih centrov ter zvez in društev oseb s posebnimi potrebami,
  • elimo trenutke z otroki s posebnimi potrebamidelili trenutke z otroki s posebnimi potrebami,
  • zbiramo hrano za pse in mačke iz zavetiščzbirali hrano za pse in mačke iz zavetišč in
  • organiziramo čistilno akcijoorganizirali čistilno akcijo.

Prvi dan humanosti in prostovoljstva  16. april

Krkaši smo zjutraj množično darovali kri, popoldne pa kot prostovoljci pakirali živilske pakete in razvrščali oblačila.

Zbrali smo 230 kg oblačil in darovali več kot 54 l krvi.

Drugi dan humanosti in prostovoljstva  17. april

Krkaši smo zjutraj v Novem mestu najprej darovali kri. Nato smo krkaši prostovoljci pomagali stanovalcem domov starejših občanov po Sloveniji. Zanje smo pripravili delavnice s tehnikami pomnenjapomagali smo jim na sprehodih in pri njihovih vsakdanjih opravilih. V popoldanskem času smo druženje obogatili še s kulturnim programom in s Krkinim gledališkim klubom, ki smo ga tokrat organizirali prav v enem od domov za starejše občane.

Nadaljevali smo zbiranje potrebščin za Rdeči križ in Karitas, ki smo jih na različnih Krkinih lokacijah po Sloveniji zbirali vse do petka, 20. aprila.

V dveh dneh akcije smo skupaj zbrali že 420 kg oblačil in drugih potrebščin ter darovali že več kot 70 l krvi.

Tretji dan humanosti in prostovoljstva  18. april

Krkaši smo tretji dan akcije na osrednji lokaciji v Ločni gostili člane društev Sožitje in Sonček ter varovance varstveno-delovnih centrov iz različnih enot po Sloveniji. Ogledali so si del proizvodnega procesa v obratu Notol, si izmerili krvni tlak in se pomerili v Piko olimpijadi v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije. Vsi, ki so sodelovali v športnih igrah, so prejeli medalje. Razveseljeval jih je tudi čarodej Jani.

Krkini prostovoljci so obiskali tudi varstveno-delovne centre, kjer so se družili z varovanci in jim pomagali pri vsakodnevnih dejavnostih. Skupaj so ustvarjali na kuharski delavnici, odšli na sprehod in zapeli. Prostovoljci iz obrata Ljutomer so na območnem združenju Rdečega križa v Ljutomeru pomagali pri sortiranju oblačil in živilskih paketov, nekateri med njimi pa so se družili s stanovalci doma starejših občanov.

Do srede smo zbrali že 937 kg oblačil in drugih potrebščin.

Četrti dan humanosti in prostovoljstva  19. april

Krkaši smo v četrtek na osrednji Krkini lokaciji v Ločni delili svoj čas z učenci slovenskih osnovnih šol s prilagojenim programom. Ogledali so si del proizvodnega procesa v obratu Notol, nekateri so si izmerili krvni tlak in se pomerili v Piko olimpijadi v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije. Vsi, ki so sodelovali v športnih igrah, so prejeli medalje. Razveseljeval jih je tudi čarodej Jani.

Krkini prostovoljci so na območnem centru Rdečega križa v Novem mestu pomagali tudi pri sortiranju zbranih oblačil, nekateri pa so pripravljali živilske pakete.

Zbiranje potrebščin za Rdeči križ in Karitas, ki je na različnih Krkinih lokacijah po Sloveniji (v Novem mestu, Ljubljani, Ljutomeru, Bršljinu in Šentjerneju) potekalo vse do četrtega dne akcije, je prineslo bogato bero: zbrali smo dobri 2 toni (2187 kg) oblačil, igrač, obutve in drugih potrebščin za odrasle in otroke. Številni krkaši so oblačila in potrebščine oddali tudi neposredno na centrih Rdečega križa in Karitasa.

Krkini prostovoljci krvodajalci so spet darovali kri. V tem tednu smo zbrali skoraj 90 l krvi.

Peti dan humanosti in prostovoljstva – 20. april

Krkini prostovoljci so se spomnili tudi na živali, ki so ostale brez skrbnikov. Zbrali smo skoraj 800 kg pakirane pripravljene hrane za pse in mačke. Podarili smo jo zavetiščem za živali.

Na osrednji Krkini lokaciji v Ločni je v petek popoldne potekalo tudi predavanje, na katerem so udeleženci izvedeli, kako poteka delo z živalmi v zavetiščih in kako posvojimo žival iz zavetišča. Predsednica slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke pa je predstavila društvo in njihove dejavnosti.

Šesti dan humanosti in prostovoljstva  21. april

V soboto smo svoje prostovoljne dejavnosti končali s čistilno akcijo. Po vzoru prejšnjih let smo čistili in urejali okolico Term Krka in nekaterih Krkinih obratov. Z ekološkimi akcijami smo v Krki začeli že leta 2009 in postajajo že tradicionalne. Prepričani smo, da je za ohranitev našega skupnega planeta pomemben še tako majhen korak in da nam bodo za današnjo skrb za okolje hvaležne prihodnje generacije.

Več