Finančna poročila

Oglejte si Krkina letna in medletna poročila o poslovanju.

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • Arhiv

2006

Letno poročilo

Medletno poročilo

Računovodski izkazi

2005

Letno poročilo

Medletno poročilo

Računovodski izkazi

2004

Letno poročilo

Medletno poročilo

Računovodski izkazi

2003

Letno poročilo

2002

Letno poročilo