Sporočila za javnost

 • V Krki z inovativnostjo do uspešnega poslovanja

   

  Inovirati, ustvarjati, sodelovati in izboljševati. To so ključni poudarki dejavnosti, ki jo krkaši že vrsto let poznamo pod imenom množična inovativna dejavnost. V Krki je že od začetka prisotno zavedanje, da so v podjetju, ki želi izboljševati svojo konkurenčnost, inovacije vseh vrst nujnost. Ustvarjalnost spodbujamo v vseh delovnih procesih na vseh ravneh delovanja, kar se kaže v učinkovitem poslovanju. Najbolj dejavnim sodelavcem in poslovnim enotam na področju množične inovativna dejavnosti smo se tudi letos zahvalili za njihove predloge.

 • Krka je objavila rezultate poslovanja v obdobju januar–september 2021

  Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2021 dosegla prihodke od prodaje v višini 1 milijarde 176,6 milijona EUR, kar je 1 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 240,1 milijona EUR čistega dobička oziroma 14 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2021 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

 • Kakovost in visoka raven znanja mladih raziskovalcev dober obet za prihodnost znanosti

  Danes smo v Krki mladim raziskovalcem podelili velike Krkine nagrade za raziskovalne naloge za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Prejemnike Krkinih nagrad in ostalih priznanj smo tudi letos razglasili prek spleta. Letos je 121 študentov vseh študijskih stopenj prijavilo 114 raziskovalnih nalog, kar je največ v zgodovini Krkinih nagrad. Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad je študentom z najboljšimi raziskovalnimi nalogami podelil 5 velikih Krkinih nagrad za raziskovalno nalogo ter 25 Krkinih nagrad in 44 posebnih pohval za raziskovalno nalogo. Ker pa so bile naloge, prispele na razpis, zelo kakovostne, so študentom podelili tudi 40 Krkinih priznanj. Med letošnjimi prejemniki nagrad je kar 31 doktorjev znanosti. Spremljajoči znanstveni simpozij, na katerem so rezultate svojega raziskovalnega dela predstavili najboljši, smo že drugič zapored izvedli prek spleta.

 • Krki srebrni priznanji GZS za inovacije za zdravili za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka

  Krka je tudi letos na Dnevu inovativnosti Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki je tokrat potekla pod sloganom »Nove inovacije, nova realnost.«, med prejemniki priznanj za najboljše inovacije GZS. Na sinočnji podelitvi so Krkini raziskovalci prejeli dve srebrni priznanji za svoji inovaciji na področju zdravljenja zvišanega krvnega tlaka: za dvoslojno tableto s kandesartanom in amlodipinom ter za trdno farmacevtsko obliko s kombinacijo olmesartana, amlodipina in hidroklorotiazida.

 • Krkini sodelavci na delo trajnostno: vsak korak šteje!

  Tudi v sredo, 22. septembra, smo se številni Krkini sodelavci na delo odpravili peš, s kolesom ali drugimi trajnostnimi oblikami prihoda na delo. Tako se tudi v farmacevtski  družbi Krka že šesto leto zapored vključujemo v dejavnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Naša zaveza za zeleno mobilnost ima vse večjo veljavo, saj se akciji pridružujejo tudi številni sodelavci iz držav, kjer imamo svoje poslovne enote. Letos je sodelovalo že 15 Krkinih podjetij, kar potrjuje, da se vse bolj zavedamo, da skupaj prispevamo k bolj zdravemu okolju za nove generacije. Trajnostni način prihoda na delo vse bolj postaja navada, ne le enkratno dejanje.