Humanitarnost

V letu 2021 smo v skupini Krka za donacije namenili 0,09 % prihodkov od prodaje oziroma približno polovico sredstev za sponzorstva in donacije.

Vrsto let smo največji donator novomeške Osnovne šole Dragotina Ketteja s prilagojenim programom. Prav tako podpiramo delovanje posameznih varstveno-delovnih centrov in domov starejših občanov in se odzivamo na pobude Rdečega križa in Karitasa. Pomagali smo ob naravnih nesrečah v Sloveniji in tujini, posameznikom v stiski in invalidom. Donirali smo Rdečemu križu, Skladu za pomoč ljudem v stiski in številnim šolskim skladom, ki omogočajo dodatne dejavnosti in pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin.

Od leta 2005 smo medicinskim ekipam oddaljenih zdravstvenih domov oziroma zdravstvenih postaj ter različnim slovenskim ustanovam, kjer je vsak dan veliko ljudi, zlasti lekarnam, športnim in kongresnim dvoranam, podarili 48 defibrilatorjev – naprav, ki lahko ob zastoju srca prekinejo smrtno nevarne motnje srčnega ritma. Nameščeni so tudi na različnih Krkinih lokacijah in v hotelih Term Krka. 

V sodelovanju z novomeškim Društvom prijateljev mladine Mojca smo ponovno omogočili obdaritev več kot 5000 otrok. Večje pomoči so bile deležne tudi tri družine, ki smo jim pomagali v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami. Podprli smo delovanje številnih neprofitnih, nevladnih in nepolitičnih organizacij.

V Krki že od ustanovitve spodbujamo prostovoljstvo in v 68 letih je postalo neločljiv del organizacijske kulture. Med nami je veliko posameznikov, ki se dejavno ukvarjajo s prostovoljstvom. Tega spodbujamo tudi z akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljnosti, ki smo jo v letu 2022 smo izpeljali že devetič. 

Prek sponzorstev in z donacijami podpiramo predvsem projekte, povezane z zdravjem in kakovostjo življenja. Na podlagi sprejetih meril gradimo partnerstva v športu, kulturi, zdravstvu, znanosti, izobraževanju, v humanitarnih dejavnostih in pri izboljševanju varovanja naravnega okolja. Njihove potrebe prepoznavamo prek rednih stikov, dolgoročnih sponzorskih razmerij, letnih srečanj s sponzoriranci in ob pripravi novih sponzorskih in donacijskih pogodb. Vse prejete predloge za sponzoriranje ali donacijo obravnava komisija za sponzorstva in donacije. V letu 2021 smo uresničili vse dogovorjene sponzorske in donacijske obveznosti, kolikor je bilo možno glede na epidemiološke razmere. 

Posamezniki s prostovoljnimi dejanji k razvoju družbe prispevamo vse leto. V podjetju je več kot 1300 krvodajalcev, številni zaposleni pa smo včlanjeni v različna nepridobitna združenja in organizacije. Prek sveta delavcev pomagamo zaposlenim, ki jih prizadenejo nesreče ali socialna stiska. Številni zaposleni že vrsto let prostovoljno sodelujejo v pokroviteljskih odborih (pokroviteljski odbor Doma starejših občanov Novo mesto, pokroviteljski odbor OŠ Dragotina Ketteja) ali pa so člani različnih zvez in društev, prostovoljci v domovih starejših občanov, v šolah s prilagojenim programom in različnih dobrodelnih ustanovah. Vsako leto tudi podeljujemo priznanja Krkinim prostovoljcem leta.