Humanitarnost

V letu 2017 smo v skupini Krka za donacije namenili 0,13 % prihodkov od prodaje oziroma približno polovico sredstev za sponzorstva in donacije.

Z leve: Krkina prostovoljca leta 2018 Matic Smolič in Betka Luštek s predsednikom uprave in generalnim direktorjem Jožetom Colaričem.

Vrsto let smo največji donator novomeške Osnovne šole Dragotina Ketteja s prilagojenim programom. Prav tako podpiramo delovanje posameznih varstveno-delovnih centrov in domov starejših občanov. Tudi v letu 2017 smo se odzvali na pobude Rdečega križa in Karitasa. Pomagali smo ob naravnih nesrečah v Sloveniji in tujini, posameznikom v stiski in invalidom. Donirali smo Rdečemu križu, Skladu za pomoč ljudem v stiski in številnim šolskim skladom, ki omogočajo dodatne dejavnosti in pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin.

Od leta 2005 smo medicinskim ekipam oddaljenih zdravstvenih domov oziroma zdravstvenih postaj ter različnim slovenskim ustanovam, kjer je vsak dan veliko ljudi, zlasti lekarnam, športnim in kongresnim dvoranam, podarili 48 defibrilatorjev – naprav, ki lahko ob zastoju srca prekinejo smrtno nevarne motnje srčnega ritma. Nameščeni so tudi na različnih Krkinih lokacijah in v hotelih Term Krka. S podporo pri nakupu smo nadaljevali tudi v letu 2017.

V sodelovanju z novomeškim Društvom prijateljev mladine Mojca smo ponovno omogočili obdaritev več kot 5000 otrok. Večje pomoči so bile deležne tudi tri družine, ki smo jim pomagali v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami. Podprli smo delovanje številnih neprofitnih, nevladnih in nepolitičnih organizacij.

V Krki že od ustanovitve spodbujamo prostovoljstvo in v 63 letih je postalo neločljiv del organizacijske kulture. Med nami je veliko posameznikov, ki se dejavno ukvarjajo s prostovoljstvom.

Leta 2017 se je na povabilo k sodelovanju v dobrodelnem tednu odzvalo 1200 zaposlenih, od tega se jih je 100 akciji pridružilo prvič. Kar 275 zaposlenih je darovalo kri. Na različnih Krkinih lokacijah po Sloveniji smo prispevali oblačila, igrače, obutev, živila, knjige in druge potrebščine za odrasle in otroke ter skupaj zbrali 3,6 tone potrebščin. Zbrali smo tudi 500 kilogramov hrane za male živali. Družili smo se s stanovalci 35 domov starejših občanov in z varovanci 8 delovnih centrov in šol za učence s posebnimi potrebami ter zanje pripravili različne delavnice. Akciji so se pridružili tudi zaposleni iz posameznih podjetij in predstavništev v tujini. Dobrodelni teden smo zaokrožili z dnevom odprtih vrat na Krkini osrednji lokaciji in podjetje predstavili 2300 slušateljem Univerze za tretje življenjsko obdobje, zaposlenim in njihovim bližnjim.

Posamezniki s prostovoljnimi dejanji k razvoju družbe prispevamo vse leto. V podjetju je več kot 1300 krvodajalcev, številni zaposleni pa smo včlanjeni v različna nepridobitna združenja in organizacije. Prek sveta delavcev pomagamo zaposlenim, ki jih prizadenejo nesreče ali socialna stiska. Številni zaposleni že vrsto let prostovoljno sodelujejo v pokroviteljskih odborih (pokroviteljski odbor Doma starejših občanov Novo mesto, pokroviteljski odbor OŠ Dragotina Ketteja) ali pa so člani različnih zvez in društev, prostovoljci v domovih starejših občanov, v šolah s prilagojenim programom in različnih dobrodelnih ustanovah.

V letu 2017 smo že šestič zapored podelili priznanja Krkinim prostovoljcem leta. Ob tej priložnosti smo se zahvalili tudi 229 Krkinim krvodajalcem jubilantom.