Sklad za pomoč ljudem v stiski

Del našega družbenoodgovornega prizadevanja je sodelovanje z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto v okviru Sklada za pomoč ljudem v stiski. Krka je že od začetka glavna pokroviteljica sklada.

sklad-za-pomoc-ljudem-v-stiski_c1640x920

Prizadevamo si pomagati čim več socialno ogroženim družinam, ranljivim skupinam, posameznikom, starejšim od 65 let, ki se znajdejo v brezizhodni situaciji, in otrokom iz socialno ogroženih družin. Za marsikaterega osnovnošolca smo prispevali šolske potrebščine, dijakom pa omogočili pridobitev štipendije in s tem lažji korak v prihodnost.

V DVAJSETIH LETIH SKORAJ POLDRUGI MILIJON POMOČI SKLADA

Namen sklada je tudi zbiranje sredstev za pomoč posameznikom in družinam, ki imajo najnižje dohodke in z njimi ne morejo preživeti. Z zbranimi sredstvi kupujemo prehranske pakete, plačujemo nujne življenjske stroške, krijemo stroške za šolsko prehrano, šolske potrebščine ter udeležbo otrok na letovanjih in v šolah v naravi.

V več kot 20 letih je sklad razdelil skoraj poldrugi milijon evrov pomoči, dijakom in študentom pa podelil okoli 350 štipendij.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

OKOLJE

Naše znanje za zdravo okolje.

Več

PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljstvo je postalo neločljiv del naše organizacijske kulture.

Več

PODPORA ZDRAVSTVENIM USTANOVAM

Dostopno zdravljenje je temelj naše družbene odgovornosti.

Več