Pomoč v donacijah

Svojo odgovornost do širše družbene skupnosti vedno znova potrjujemo
s humanitarnimi donacijami in človekoljubno pomočjo. Skoraj polovico sredstev, ki jih namenjamo za sponzorstva in donacije, vsako leto namenimo nepridobitnim, nevladnim in nepolitičnim organizacijam.

HUMANITARNA IN DRUGA POMOČ

Vseskozi podpiramo pobude Rdečega križa in Karitasa. Del našega dolgoročnega družbeno odgovornega prizadevanja je sodelovanje z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto v Skladu za pomoč ljudem v stiski. Krka je že od vsega začetka glavna pokroviteljica sklada.

Že vrsto let sodelujemo z Varstveno delovnim centrom Novo mesto (VDC Novo mesto) in Domom starejših občanov Novo mesto (DSO Novo mesto). Podpiramo jih z donacijami posameznih projektov, z varovanci pa se redno družimo tudi v času Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva.

TR16SI-trajnostni-razvoj-druzbena-odgovornost-dp-pomoc-v-donacijah-Krka-soncek-kombi-D-c2700x1300

VERIGA DOBRIH LJUDI

Prizadevamo si živeti v sožitju z vsemi in pomagati tistim, ki so se znašli v stiski. Zato smo se pridružili projektu Veriga dobrih ljudi. Predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin in njeni sodelavci so projekt zasnovali zato, da bi pomagali družinam v stiski iz vse Slovenije.

DEFIBRILATORJI

Defibrilatorji omogočajo hitrejšo in uspešnejšo pomoč posameznikom na javnih prostorih, ki se zaradi srčne kapi znajdejo v življenjski stiski. Pred več kot 15 leti smo v sodelovanju s Slovenskim svetom za reanimacijo začeli vzpostavljati mrežo defibrilatorjev na ključnih točkah po državi. Zaradi pomena tega področja vsako leto doniramo za nakup defibratorjev in s tem pomagamo izboljševati razmere po vsej Sloveniji.

SODELOVANJE Z GASILSKIMI ZDRUŽENJI

Za varnost in zdravje zaposlenih in okoliških prebivalcev skrbimo tudi z vlaganjem v področje varstva pred požarom. Imamo visokokakovostno tehnološko opremo in sisteme za aktivno požarno zaščito ter usposobljene reševalce.

V Krki deluje Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo, ki šteje več kot 300 članov, med katerimi je tudi precej žensk. Pohvali se lahko z zavidljivimi uspehi na gasilskih tekmovanjih v Sloveniji.

Samo v zadnjih letih smo z materialnimi in finančnimi sredstvi pomagali več kot sto gasilskim društvom in ustanovam iz vse Slovenije.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

OKOLJE

Naše znanje za zdravo okolje.

Več

PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljstvo je postalo neločljiv del naše organizacijske kulture.

Več

PODPORA ZDRAVSTVENIM USTANOVAM

Dostopno zdravljenje je temelj naše družbene odgovornosti.

Več