Delo na področju stabilnosti

jpg

Pri testiranju stabilnosti kot izredno pomembnem segmentu razvoja vsakega zdravila je treba ugotoviti rok uporabnosti zdravila in način oziroma pogoje hranjenja zdravila.

Da bi to dosegli, zaposleni na tem področju načrtujejo, vodijo in izvajajo stresne in pospešene teste ter ugotavljajo, kakšni so vplivi višjih temperatur, vlage, svetlobe, oksidantov in podobnega na zdravilno učinkovino ali farmacevtsko formulacijo.

Raziskujejo mehanizme razpada zdravilne učinkovine in pri tem uporabljajo najsodobnejše analizne metode (npr. HPLC, GC, LC-MS, masno spektrometrijo, rentgen, DSC), sodelujejo pri razvoju selektivnih analiznih metod, raziskujejo vplive pomožnih sestavin na stabilnost zdravilne učinkovine, svetujejo optimalno stabilno farmacevtsko formulacijo in primerno embalažo za zaščito zdravila.

V fazi regularnega testiranja stabilnosti za registracijske namene pripravljajo protokole stabilnostnega testiranja, vodijo potek testiranja po mednarodno predpisanih smernicah (ICH) v pospešenih pogojih in izbranem dolgoročnem pogoju, evalvirajo rezultate testiranja, pripravljajo ugotovitve in stabilnostna poročila ter odgovarjajo na pripombe regulatornih oblasti držav, kjer bo zdravilo registrirano.

Zaželene smeri izobrazbe so kemija, kemijska tehnologija, kemijsko inženirstvo in farmacija.