Delo na področju farmacevtskih tehnologij

jpg

Farmacevti ali kemiki na področju farmacevtske tehnologije razvijajo nove generične farmacevtske oblike za zdravila na recept, zdravila brez recepta, veterinarske izdelke in prehranska dopolnila.

Ker je konkurenca med generičnimi farmacevtskimi podjetji zelo velika, je zelo pomembno, da izstopimo iz množice »enakih«. Loči nas dodana vrednost, tj. neka posebna lastnost izdelka ali procesa. Je plod lastnega znanja, zato jo tudi patentno zaščitimo.

Najpogosteje razvijamo trdne farmacevtske oblike iz skupin takojšnjega, zakasnjenega ali prirejenega sproščanja v obliki tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul, napolnjenih s peletami, prahom ali granulati. Manjši del predstavljajo tekoče in poltrdne farmacevtske oblike.

Tehnologi začnejo razvoj z literaturno-patentnim vrednotenjem originatorjeve formulacije in podajanjem patentno neodvisnih formulacijskih rešitev za razvoj novega izdelka. Sledi preverjanje teh rešitev v laboratorijskem in pilotnem merilu ter potrditev primernosti formulacij z raziskavami bioekvivalence in stabilnosti. Temu sledi priprava tehnološkega dela regulatorne dokumentacije, po pridobljeni registraciji pa prenos in validacija izdelka v industrijskem merilu.

Delo tehnologa je zelo interdisciplinarno in timsko, saj je za nov izdelek nujno sodelovanje s strokovnjaki z drugih področij, npr. s kemiki, analitiki in farmakokinetiki.

Zaželene smeri izobrazbe so kemija, kemijska tehnologija, kemijsko inženirstvo in farmacija.