Delo pri razvoju embalaže

jpg

Pri razvoju embalaže je potreben zelo širok spekter znanja iz regulative, kemijskega inženirstva, čiste kemije, farmacevtike in strojništva.

V prvi fazi je treba za vsako novo zdravilno obliko izbrati ustrezno embalažo. Pri tem je treba upoštevati njeno občutljivost za vplive okolice in procesabilnost v proizvodnji. Delo zahteva študij embalažnih materialov in regulative, pripravo embalažne dokumentacije za registracijo izdelkov, opredelitev zahtev do dobaviteljev in kontrolo embalaže, preden se uporabi v proizvodnji.

V sklopu razvoja embalaže je tudi razvoj tehnologij pakiranja, tj. priprava tehnoloških postopkov, po katerih poteka pakiranje izdelka v proizvodnji. Za delo so potrebni praktičen pristop, dovzetnost za tehnološko proizvodno opremo ter zmožnost povezovanja teoretičnih izhodišč in tehnoloških danosti z informacijskimi orodji.

Potiskana embalaža je nosilec informacij za uporabnika, hkrati pa zajema informacije, ki so regulativnega značaja. V razvoj embalaže spadata tudi priprava ustreznega besedila, ki se med oblikovanjem prenese na embalažo, in preverjanje ustreznosti pripravljene embalažne dokumentacije. Pri tem je potrebna tako natančnost kakor tudi poznavanje strokovne vsebine.

Za vsa področja v razvoju embalaže je potrebna samostojnost pri delu, pomembno pa je tudi, da je zaposleni sposoben zelo dobro komunicirati tako znotraj podjetja kot z javnostjo, tudi svetovno. Pri tem je nujno znanje najmanj enega tujega jezika; prednost ima angleški, zaželen je tudi nemški.

Zaželene smeri izobrazbe so kemija, kemijska tehnologija, kemijsko inženirstvo in farmacija.