Delo na področju kemijskega razvoja

jpg

Raziskovalci na področju raziskav in kemijskega razvoja morajo imeti veselje do naravoslovja in tehnike. Ustvarjalno razmišljanje in fokus pri izpeljavi postavljenih ciljev si morajo ustvariti s sistematičnostjo pri eksperimentiranju in doslednim analiziranjem rezultatov dela.

Svoje sposobnosti morajo nenehno izkazovati in izboljševati v okolju projektnega organiziranja in vodenja nalog. Zavedati se morajo svoje vloge v razvojni skupini, stalno morajo razvijati in izboljševati svoje prednosti ter skušati odpraviti pomanjkljivosti. Z rezultati dela ustvarjajo svojo kompetentnost pri delu, z izkušnjami pa izboljšujejo komplementarnost s sodelavci v razvoju.

V njihovo delo spadajo načrtovanje in razvoj novih procesov ter posodabljanje procesov sinteze, izolacije in obdelave farmacevtskih učinkovin. Za raziskovalce na tem področju je nujno znanje iz sintezne in analizne kemije, kemije materialov, kemijske tehnologije in inženirstva ter sorodnih tehničnih ved. Poleg osnovnih strokovnih področij je za izvajanje procesov v proizvodnji ključno obvladovanje proizvodnih stroškov, zagotavljanje standardov proizvodne prakse ter skrb za ljudi in okolje. Izredno pomembno je tudi znanje informacijske tehnologije in računalništva.

Samo raziskovalci, ki so sposobni ustvarjati v timu, ki si zanjo dobro postaviti cilje in znajo obširno znanje tudi uporabiti, lahko razvijejo produktiven industrijski postopek za farmacevtsko učinkovino.

Zaželene smeri izobrazbe so kemija, kemijska tehnologija, kemijsko inženirstvo in farmacija.