Delo na področju farmakokinetike

jpg

Na področju farmakokinetike sodelavci preverjajo, kako se bo zdravilo obnašalo v telesu in vodi. To ugotovijo z bioekvivalenčnimi raziskavami, potrebnimi za uspešno registracijo izdelka.

V fazi raziskav in razvoja formulacije sodelujejo pri odločitvah, kako razviti formulacijo in tehnologijo, da bomo naredili učinkovit izdelek. Odgovorni so za načrtovanje raziskav, za protokole za izvedbo študij in za ustrezno predstavitev rezultatov. Sodelujejo z Agencijo za zdravila, v postopku registracije zagovarjajo izbrani dizajn in potek raziskave.

Sodelavci morajo imeti znanje iz regulative, farmakokinetike in biofarmacije. Delo poteka v okviru raziskovalnih timov znotraj lastnega razvoja in tudi s pogodbenimi partnerji.

Zaželene smeri izobrazbe so farmacija, kemija, kemijska tehnologija in kemijsko inženirstvo.