Produktni vodja za zdravila na recept, produktni vodja za veterinarske izdelke

jpg

Produktni vodja je odgovoren za strateško upravljanje svojih izdelkov s področja farmacevtike oziroma veterine. Aktivno sodeluje pri oblikovanju blagovne znamke izdelkov, pozicioniranju in pri pripravi aktivnosti celotnega promocijskega spleta.

Za svoje področje spremlja svetovne smernice in doktrine, konkurenčne dejavnosti in tržne podatke. Pripravlja strategijo svojih izdelkov, marketinške načrte in načrte aktivnosti ob prihodu novih izdelkov na trg, strokovna predavanja, članke in poregistracijske klinične raziskave. Sodeluje pri pripravi marketinških aktivnosti na posameznih trgih ter nadzira in usmerja implementacijo strategije. Usklajuje delo lokalnih produktnih vodij na posameznih trgih v tujini.

Delo produktnega vodje je dinamično in zanimivo, zahteva proaktivno, ustvarjalno in odgovorno osebo.

Zaželene smeri izobrazbe so farmacija, medicina, kemija, veterina, biologija in mikrobiologija.