16. 3. 2023

Objavili nerevidirane izkaze poslovanja za leto 2022

3 min. branja

Danes je družba Krka na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2022, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. V skupini Krka smo ustvarili prodajo v vrednosti 1 milijarde 717,5 milijona EUR, kar je 10 % več kot v letu 2021, in dosegli največjo vrednost prodaje v zgodovini podjetja. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 363,7 milijona EUR in je bil glede na leto 2021 večji za 55,5 milijona EUR oziroma za 18 %, kar je prav tako največ doslej. Letno poročilo za 2022 bo objavljeno v četrtek, 13. aprila 2023.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »Kot smo poročali že v januarju, smo v letu 2022 v skupini Krka poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Glede na objavljeno predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka za leto 2022 je prodaja ostala enaka, dobiček iz poslovanja in čisti dobiček pa sta za 0,9 milijona EUR oziroma za 2,5 milijona EUR večja. Poslovni rezultati preteklega leta kažejo, da smo odzivni in dobro pripravljeni, da se lahko v spremenjenih okoliščinah poslovanja s pomočjo odpornega poslovnega modela vertikalne integracije nemudoma prilagodimo priložnostim in izzivom. Tako bomo nadaljevali tudi v prihodnje.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

  Skupina Krka Družba Krka
v tisoč EUR 2022* 2021 Indeks 2022* 2021 Indeks
Prihodki od prodaje 1.717.453 1.565.802 110 1.553.514 1.381.367 112
– od tega prihodki iz pogodb s kupci izdelkov in storitev 1.708.542 1.560.288 110 1.356.075 1.211.494 112
Bruto dobiček 974.393 891.208 109 890.182 766.535 116
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) 488.895 463.625 105 440.086 358.188 123
Dobiček iz poslovanja (EBIT) 381.211 354.788 107 357.870 273.325 131
Dobiček pred davkom (EBT) 433.073 362.417 119 412.258 285.956 144
Čisti dobiček 363.662 308.150 118 348.215 245.216 142
Stroški razvijanja 162.580 154.559 105 158.292 150.232 105
Naložbe 105.974 66.386 160 79.540 49.493 161

Kazalniki poslovanja

  Skupina Krka Družba Krka
  2022* 2021 2022* 2021
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje 56,7 % 56,9 % 57,3 % 55,5 %
EBITDA v prihodkih od prodaje 28,5 % 29,6 % 28,3 % 25,9 %
EBIT v prihodkih od prodaje 22,2 % 22,7 % 23,0 % 19,8 %
EBT v prihodkih od prodaje 25,2 % 23,1 % 26,5 % 20,7 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje 21,2 % 19,7 % 22,4 % 17,8 %
Donosnost kapitala (ROE) 17,9 % 16,8 % 17,7 % 13,4 %
Donosnost sredstev (ROA) 13,9 % 12,9 % 14,1 % 10,6 %
Obveznosti/kapital 0,257 0,322 0,221 0,294
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje 9,5 % 9,9 % 10,2 % 10,9 %

* Podatki za leto 2022 so nerevidirani.

Prodaja

Rast prodaje je bila dosežena v vseh prodajnih regijah in na večini prodajnih trgov. Povečali smo prodajo vseh skupin izdelkov in storitev.

PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH

V skupini Krka smo v letu 2022 ustvarili 1 milijardo 708,5 milijona EUR prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev, kar je 148,3 milijona EUR oziroma 10 % več kot v letu 2021.

      Slovenija,6.0
Jugovzhodna Evropa,13.1
Vzhodna Evropa,36.5
Srednja Evropa,21.3
Zahodna Evropa,19.2
Čezmorska tržišča,3.9
    

Povezane vsebine