Delo v nabavi

jpg

Delo sodelavca v nabavi zahteva in omogoča multidisciplinarnost znotraj in zunaj podjetja. Skrbi za identifikacijo, izbiro in integracijo partnerjev v sistem podjetja. Vsak dan je v stikih s sodelavci v raziskavah in razvoju, proizvodnji, logističnem centru, pravni službi in z drugimi. Temelj za učinkovito delo je poznavanje svetovnega nabavnega trga  in dobro poznavanje obstoječih partnerjev. Tega si strokovni sodelavec pridobiva prek svetovnega spleta, osebnih obiskov partnerjev, specializiranih sejmov in podatkovnih baz. Sodelavci v nabavi skrbijo za pravočasno dobavo surovin in ostalih materialov, ki omogočajo nemoteno proizvodnjo in oskrbo trgov z izdelki.

Delo v nabavi omogoča in zahteva povezovanje strokovnega farmacevtsko-kemijskega znanja s poznavanjem zunanje trgovine, pogajanj in priprave pogodb. Povezovanje s partnerji povsod po svetu poteka v angleščini in drugih svetovnih jezikih.

Zaželene smeri izobrazbe so farmacija, kemija in ekonomija.