Vodenje projektov v razvoju

jpg

Začetek vsakega projekta za nov izdelek je ideja, od katere se skozi raziskave najde prava pot razvoja. Med razvojem idejo, ko ji je že določena farmacevtska oblika, ovrednotimo po vseh veljavnih standardih in predpisih. Za vsak izdelek določimo merila, s katerimi spremljamo njegovo kakovost. To pomeni, da ga analitsko spremljamo skozi vse faze njegovega nastajanja - od učinkovine in surovin pa vse do končne oblike. Pri tem je cilj razviti kakovosten, učinkovit, ljudem in okolju prijazen izdelek.

Delo vodje projektov v razvoju je zato ustvarjalno, po eni strani samostojno, po drugi pa izrazito timsko. Usklajuje in usmerja aktivnosti v okviru projekta znotraj svoje organizacijske enote in sodeluje z drugimi organizacijskimi enotami. Vsak dan tako sodeluje s kemiki, ki razvijajo sintezne poti učinkovin, s tehnologi, ki razvijajo obliko zdravila, z analitiki, ki poskrbijo za kontrolo kakovosti izdelka, s sodelavci iz službe za registracijo zdravil in ne nazadnje s tehnologi v proizvodnji. Med delom se tako strokovno bogati in širi svoje znanje z različnih področij farmacevtske industrije.

Zaželene smeri izobrazbe so kemijska tehnologija, kemijsko inženirstvo, farmacija in medicina.