Delo na področju registracije zdravil

jpg

Sodelavec na področju registracij je odgovoren za učinkovito in pravočasno pridobivanje registracije zdravila na posameznem trgu. Spremlja dogajanja pri registracijah zdravil, pripravlja dokumente in vodi postopke za registracijo.

Je član tima, ki razvija novo zdravilo, saj s svojim znanjem o regulatornih zahtevah bistveno pripomore k hitrejšemu in pravilnejšemu odločanju.

Redno sodeluje z regulatornimi oblastmi. Ustvarjati in ohranjati mora dobre in profesionalne odnose z agencijami za zdravila na vseh trgih. Pri registraciji zdravil mora naše podjetje predstavljati kot kompetentnega partnerja.

Zaželene smeri izobrazbe so farmacija, kemija, kemijska tehnologija in kemijsko inženirstvo.