Delo v proizvodnji zdravil

jpg

Farmacevt ali kemik je v proizvodnji zdravil ne glede na svoje delovno mesto v primarni vlogi vedno tehnolog. Njegova naloga je zagotoviti ponovljivo izdelavo kakovostnega, varnega in učinkovitega zdravila v industrijskem merilu in pripadajočo dokumentacijo.

Temeljito mora poznati proces izdelave širokega spektra tehnoloških oblik zdravil, lastnosti vhodnih materialov in strojne opreme ter njihove medsebojne vplive in odvisnosti. Svoje strokovno znanje mora zato nenehno deliti z drugimi in ga nadgrajevati z novostmi v industrijski farmaciji, strojni opremi, regulativi in računalniških programih, ki so nepogrešljivo orodje za načrtovanje, izvajanje in nadzor proizvodnje ter za pripravo dokumentacije.

Tehnologova skrb za kakovost v vsakem koraku izdelave zdravila pomeni prepoznavanje kritičnih točk v procesu, zmanjševanje tveganj, nenehno optimizacijo in dosledno upoštevanje predpisov. Njegova vloga je ključna pri gradnji novih in pri obnovi obstoječih kapacitet ter pri uvajanju novih strojev in računalniških programov.

Sodeluje pri prenosih tehnologij k pogodbenim partnerjem ali v naše proizvodne obrate zunaj Slovenije. Prav tako je zaradi bogatega znanja in izkušenj vedno pri inšpekcijskih zagovorih, sodeluje pa tudi pri presojah pri pogodbenih proizvajalcih doma in na tujem.

Zaželene smeri izobrazbe so farmacija, kemija in kemijska tehnologija.