Strokovni sodelavec na terenu

jpg

Strokovni sodelavec je ena najpomembnejših vezi med podjetjem in zdravniki oziroma farmacevti. Skrbi za promocijo in trženje zdravil.

Zdravnike in farmacevte obiskuje, jim svetuje, jih izobražuje ter jim predstavlja Krkine izdelke. Zato potrebuje specifično strokovno znanje in komunikacijske sposobnosti, ki jih pridobi na številnih rednih izobraževanjih.

Sodeluje pri pripravi lokalnih srečanj, delavnic in kongresov, spremlja prodajo Krkinih izdelkov in prodajo konkurence na svojem trgu. Neposredno je odgovoren za prodajo Krkinih izdelkov.

Delo strokovnega sodelavca zahteva dinamično, komunikativno osebo, z dobrim čutom za prodajo in hkrati dobrim posluhom za ljudi. Ker je delo v večji meri terensko, je zaželeno, da mu vsakodnevna mobilnost ne dela težav.

Zaželene smeri izobrazbe so farmacija, medicina, kemija, veterina, biologija in mikrobiologija.