Mednarodna prodaja

jpg

Prodaja se uvršča med pet ključnih funkcij delovanja družbe. Medtem ko strokovni sodelavci v marketingu ustvarjajo in zagotavljajo potrebno končno povpraševanje po izdelkih na različnih trgih, zaposleni v prodaji skrbijo za izvedbo in doseganje primarnih ciljev prodaje.

Osnovna naloga zaposlenih v prodaji je zagotavljanje optimalne in s tržnim povpraševanjem skladne prodaje/distribucije izdelkov. S tem odločilno prispevajo k doseganju in preseganju postavljenih poslovnih ciljev družbe.

Dela in naloge prodajnikov se raztezajo od prejema in obdelave povpraševanj (obstoječih in novih kupcev), obiskovanja in sprejemanja kupcev, dogovarjanja in sklepanja ustreznih pogodbenih razmerij in zagotavljanja zadostnih zalog izdelkov za prodajo do izvedbe prodajnega procesa, vključno s skrbništvom nad plačilom obveznosti kupcev.

Za dobrega prodajnika so značilni široka razgledanost, poznavanje različnih kultur, gospodarstev in jezikov ter dobro strokovno poznavanje izdelkov, ki jih prodaja. Biti mora fleksibilen, odprt, samostojen, odgovoren, podjeten, s smislom za obdelavo številčnih podatkov, optimistično naravnan, pripravljen poslušati in zbrane informacije kritično presojati.

Čeprav je zaposlen v enem od ključnih področij, mora delovati timsko, saj povezuje trg z družbo, primarno in sekundarno prodajo, različna področja in sektorje znotraj družbe, vse z enim samim ciljem - doseganjem prodaje.

Zaželena smer izobrazbe je ekonomija.