Osebna izkaznica

Podatki o obvladujoči družbi

Obvladujoča družba skupine je Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, oz. krajše Krka, d. d., Novo mesto.

 

Sedež Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
Telefon 07 331 21 11
Telefaks 07 332 15 37
E-naslov info@krka.biz
Spletne strani www.krka.si
Osnovna dejavnost proizvodnja farmacevtskih preparatov
Šifra dejavnosti 21.200
Leto ustanovitve 1954
Registrski vložek 1/00097/00 pri Okrožnem sodišču Novo mesto
Davčna številka 82646716
DDV identifikacijska številka SI82646716
Matična številka podjetja 5043611
Osnovni kapital 54.732.264,71 EUR
Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič
Zaposleni na dan 31. 12. 2021

12.459

Skupino Krka poleg obvladujoče družbe Krka, d. d., Novo mesto sestavljajo odvisne družbe v Sloveniji in tujini. Skupina se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, trženjem in prodajo izdelkov za humano uporabo (zdravila na recept, izdelki brez recepta), veterinarskih izdelkov in zdraviliško-turističnih storitev. Proizvodnja izdelkov poteka v Sloveniji, na Poljskem, v Ruski federaciji, na Hrvaškem in v Nemčiji, ostale odvisne družbe zunaj Slovenije pa se ukvarjajo s trženjem in/ali prodajo izdelkov.