Okoljsko komuniciranje

V Krki so okoljske vrednote vpete v poslovno strategijo, zato je tudi odgovorno in verodostojno okoljsko komuniciranje del našega vsakdana. 

Okoljsko komuniciranje

Interno komuniciranje

  • Vsebine o odgovornem okoljskem ravnanju so vključene v program uvajalnega seminarja za novozaposlene in v programe za pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije.
  • V Krkin katalog izobraževalnih programov smo poleg vsebin, povezanih z odpadki in odpadnimi vodami, dodali vsebine s področja celovitega upravljanja z okoljem. Leta 2020 se je izobraževanj, povezanih z okoljem, udeležilo 396 zaposlenih, kar je nekoliko manj kot leto prej, saj zaradi epidemije nismo mogli izpeljati vseh. V letih 2020 in 2021 smo vsebine, povezane z okoljem, prenesli na elektronske medije.
  • Članke o varstvu okolja objavljamo v interni reviji, krajša obvestila in nasvete, povezane z okoljem, pa na internih spletnih straneh. Tako zaposlene ves čas spodbujamo k odgovornemu ravnanju z okoljem in še bolj krepimo zavest o okoljski problematiki, saj je najbolje, da ukrepamo že pri izvoru in s tem v največji možni meri zmanjšamo vplive na okolje.

Širše družbeno okolje

  • Javnost o svojih dejavnostih za varstvo okolja seznanjamo z objavami v medijih ter na različnih seminarjih, posvetovanjih in okroglih mizah.
  • Dejavno se vključujemo v pripravo okoljske zakonodaje, poleg tega smo soustanovitelji in aktivni člani Sekcije za okolje in energijo pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine (GZDBK).
  • Sodelujemo tudi s strokovnimi in znanstvenimi organizacijami doma in v tujini. Izobraževalnim ustanovam na vseh stopnjah izobraževanja omogočamo ogled najsodobnejše tehnologije za varovanje okolja. Kot vabljeni predavatelji soustvarjamo študijske programe na dodiplomski in magistrski stopnji.
  • Trajnostno izboljšanje stanja okolja je odvisno tudi od kakovostnih odnosov s predstavniki družbenega okolja, še posebno s prvimi sosedi, saj s svojim delovanjem vplivamo na njihov življenjski prostor in kakovost življenja.

Lokalna skupnost

  • Do lokalne skupnosti, s katero v tem prostoru sobivamo, čutimo veliko odgovornost. Marca 2019 smo organizirali tradicionalno srečanje z okoliškimi prebivalci, ki poteka vsako drugo leto. Seznanili smo jih z dejavnostmi, rezultati in načrti, povezanimi z varstvom okolja. Tovrstna srečanja so priložnost za odprt dialog in izmenjavo mnenj, pridobljene informacije o pogledih krajanov in naši vlogi pri varovanju okolja pa upoštevamo pri načrtovanju okoljskih ciljev in programov. Zaradi nastalih razmer povezanih s pandemijo smo v  letu 2020 za naše krajane izdali zloženko o varstvu okolja v Krki.