Varstvo okolja

Odgovornost do naravnega okolja v Krki vgrajujemo v vsakodnevno poslovno življenje. Z okoljskim certifikatom ISO 14001, ki smo ga pridobili pred 20 leti, in s celovitim okoljevarstvenim dovoljenjem smo se zavezali k nenehnemu zmanjševanju vseh svojih vplivov na okolje. To pomeni tako zmanjševanje vseh emisij v okolje kot zmanjševanje rabe naravnih virov in energije.

Jasno definicijo odgovornosti do naravnega okolja smo zapisali tudi v okoljsko politiko, ki je temelj okoljskih ciljev.
Te cilje smo v letu 2020 uresničili v največji možni meri. Vseskozi sledimo najboljšim razpoložljivim tehnologijam in najsodobnejšim smernicam ter upoštevamo zahteve okoljske zakonodaje.