Premišljena okoljska politika je naša strateška naloga,
skrb za naravno okolje pa ena od naših temeljnih vrednot.

Zavezali smo se k nenehnemu zmanjševanju vseh vplivov na okolje. Tako zagotavljamo zdravo življenjsko okolje za zaposlene in širšo okolico.

Okoljski dosežki

Varovanje okolja
11,6 mio
EUR za varstvo okolja
45.000 t
manj posrednih emisij
1143 t
manj skupne količine odpadkov

Podatki so za leto 2021.

STRATEGIJA IN OKOLJSKA POLITIKA

STRATEGIJA IN OKOLJSKA POLITIKA


Z veliko odgovornostjo sledimo Krkini petletni strategiji upravljanja z okoljem in postavljenim ciljem.

VEČ
NARAVNI VIRI

NARAVNI VIRI


Zavezanost k trajnostni rabi naravnih virov postavlja pred nas vedno nove izzive, ki jih uresničujemo s številnimi projekti, aktivnostmi in udeležbo vseh zaposlenih.

VEČ
OKOLJSKI VPLIVI

OKOLJSKI VPLIVI


Zdravje človeka je neločljivo povezano z zdravjem Zemlje. Če hočemo zaščititi prvo, moramo zaščititi tudi drugo. In če želimo, da naš planet ostane čim bolj zdrav za vsa živa bitja, moramo k temu prispevati vsi.

VEČ

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

ODGOVORNI DO DRUŽBENEGA OKOLJA

Zavedamo se, da naši prispevki družbenemu okolju vplivajo na uspešno poslovanje in razvoj podjetja.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ

V SKRBI ZA ZDRAVJE

S strokovnimi nasveti spodbujamo in širimo zavedanje o zdravem načinu življenja.

VEČ