14. 11. 2023

Zaposleni so pomemben vir zamisli

4 min. branja

V Krki spodbujamo inovativnost pri razvoju zdravil, pa tudi v vseh delovnih procesih in na vseh ravneh delovanja. Zavedamo se, da so zaposleni pomemben vir zamisli in inovacij, zato jih že 20 let sistematično spodbujamo, da pri opravljanju vsakodnevnih nalog nenehno iščejo načine za kakovostnejše delo. Kulturi inovativnosti dajemo pomen tudi s Krkinimi priznanji, s katerimi vsako leto nagradimo najuspešnejše predlagatelje in predlagateljice koristnih predlogov in izboljšav.

krka-mnozicna-inovativna-dejavnost-w825
Najboljši predlagatelj v letu 2022 je Goran Srečnik (levo). Priznanje za najboljšo izboljšavo je v imenu nagrajencev sprejel Marko Zupančič (v sredini), za najboljšo inovativno rešitev pa Dunja Antonijević (desno).

Od leta 2003 je sistem množične inovativne dejavnosti prinesel številne inovativne pobude in oprijemljive rezultate, kot so boljša izkoriščenost notranjih virov, poenostavljeni postopki, manjši stroški in učinkovitejša raba energije. Doslej je bilo zabeleženih že več kot 9700 koristnih predlogov in izboljšav. Samo v letu 2022 so jih zaposleni predlagali 380. Nagrajenih je bilo 373 zamisli, ki jih je dalo 365 zaposlenih.

Kot je na današnji slovesnosti poudaril član uprave David Bratož, smo kulturo inovativnosti prepoznali tudi kot eno od Krkinih bistvenih trajnostnih tem za zagotavljanje dostopnega zdravljenja: »Inovativnost je prispevek k razvoju in širjenju Krkinega poslovanja v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. V mednarodni konkurenčni tekmi, ki od vseh nas zahteva nenehen napredek, so inovacije odločilno orodje. Po eni strani so to novi izdelki na trgu, ki prinašajo koristi bolnikom, na primer številna Krkina kombinirana zdravila, po drugi strani pa nenehne izboljšave obstoječih izdelkov in procesov.«

Zaposleni rešujejo izzive na gospodarskem, proizvodnem, logističnem, tehnološkem, tehničnem, administrativnem, okoljevarstvenem, poslovnem in informacijskem področju, na področju kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu. S predlogi in izboljšavami ves čas nadgrajujejo sistem kakovosti, ustvarjajo prihranke in povečujejo učinkovitost. Pomembni so tako preprosto izvedljivi predlogi kot izvedbeno zahtevnejše izboljšave z večjim učinkom. Večina jih ima velik mednarodni doseg, saj se uporabljajo v celotni skupini Krka.

Najboljši na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2022

Najboljši predlagatelj v letu 2022 je Goran Srečnik, namestnik vodje Laboratorijske kontrole v Upravljanju kakovosti. S predanim delom ter poznavanjem laboratorijske in računalniške opreme, njenega delovanja in procesov je že večkrat našel optimalne rešitve pri načrtovanju, vodenju in izvajanju analiz. Dal je že vrsto koristnih predlogov, predvsem izboljšav, in sodeloval pri njihovi izvedbi. S svojim znanjem na področju analitike, kakovosti, informatike in računalništva ključno prispeva k optimizaciji in avtomatizaciji laboratorijskih procesov.

Najboljšo izboljšavo v letu 2022 so predlagali Stanislav Bahor, pomočnik vodje delovne enote v Tehnični službi v Proizvodnji učinkovin, Marko Zupančič, samostojni tehnolog v Tehnični službi v Proizvodnji učinkovin, in Peter Goršin, tehnolog v Oddelku proizvodno-prototipnih delavnic v Tehničnih storitvah. Na podlagi lastnega znanja in izkušenj so razvili, skonstruirali in izdelali univerzalno računalniško nadtlačno konzolo ter zanjo kot proizvajalci opreme pridobili tipski certifikat ATEX. Krka je s to izboljšavo povečala zanesljivost in razpoložljivost računalniške opreme ter minimizirala stroške nabave in vzdrževanja, pri čemer je omogočila tudi vse dodatne potrebne funkcionalnosti.

Najboljšo inovativno rešitev v letu 2022 je izvedla skupina sodelavcev iz Marketinga, in sicer Dunja Antonijević, vodja Produktnega marketinga izdelkov brez recepta, Matevž Bevec, vodja skupine projektov iz Digitalnega marketinga, Tanja Blatnik, vodja področja iz Strateškega marketinga, Dušanka Mervar, vodja Digitalnega marketinga, in Maruša Živec, vodja ključnih blagovnih znamk iz Produktnega marketinga izdelkov brez recepta. Gre za Flebi, prvo Krkinino pametno mobilno aplikacijo, ki uporabnikom pomaga oceniti tveganje za nastanek krčnih žil. Temelji na znanstvenih spoznanjih, medicinskih smernicah in umetni inteligenci. S strojnim učenjem analizira vnesene simptome in oceni tveganje za nastanek krčnih žil. Aplikacija uporabniku svetuje ukrepe, hkrati pa ta lahko poročilo izvozi in ga pošlje zdravniku, ki postavi končno diagnozo in predpiše ustrezno zdravljenje.

Najboljša organizacijska enota na področju množične inovativne dejavnosti, ki je v letu 2022 dala največ koristnih predlogov in izboljšav, je bila Oskrbna veriga.