23. 2. 2023

Podelili 127 certifikatov za nacionalno poklicno kvalifikacijo

2 min. branja

V Krki smo slovesno podelili certifikate za nacionalno poklicno kvalifikacijo. Prejelo jih je 127 zaposlenih, ki so uspešno končali izobraževanje za delo v farmacevtski industriji. Do zdaj je programe NPK uspešno končalo 1812 krkašic in krkašev. S pridobljenim znanjem učinkoviteje sledijo vedno zahtevnejšim avtomatiziranim delovnim procesom in se hitreje prilagajajo razvoju računalniško vodenih tehnologij.

V Krki je znanje vrednota, zato razvoj zaposlenih sistematično načrtujemo na vseh ravneh delovanja. Nataša Pevec, vodja proizvodnje trdnih oblik v Proizvodnji zdravil, je v nagovoru na slovesnosti poudarila: »Procesi proizvodnje učinkovin in končnih izdelkov potekajo v skladu z najvišjimi mednarodnimi farmacevtskimi in proizvodnimi standardi, ki zahtevajo vse hitrejše prilagajanje tehnološkemu in tehničnemu napredku. Da do bolnikov pridejo kakovostna, varna in učinkovita zdravila, je potrebnega veliko znanja, ki ga je treba ves čas nadgrajevati. Zato tudi v proizvodnji potrebujemo izobražene in visokousposobljene delavce.«

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je edinstven proces pridobivanja in potrjevanja znanja, v katerem je glavni poudarek na spretnostih in veščinah, pridobljenih na delovnem mestu. Začetki segajo v leto 2000, ko smo v Krki organizirali 6 programov NPK. S sistematičnim izobraževanjem za specifično delo v farmacevtski industriji smo doslej usposobili 1954 udeležencev. Certifikat je pridobilo 1812 krkašic in krkašev, letos jih je izobraževanje za farmacevtskega procesničarja končalo 127.

POVEZANE VSEBINE