16. 5. 2024

Objavili rezultate poslovanja za prvo četrtletje leta 2024

3 min. branja

Skupina Krka je v prvem četrtletju leta 2024 ustvarila prihodke od prodaje v višini 486,1 milijona EUR, kar je 6 % več kot v enakem lanskem obdobju, in 98,8 milijona EUR čistega dobička, kar je 11 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal: »23. aprila je minilo sedem desetletij, odkar so drzna vizija, ustvarjalnost in zagnanost Krko postavile na farmacevtski zemljevid. Številne generacije ljudi, ki so vsa leta gojile iste vrednote – hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje, kreativnost in učinkovitost, pa so jo pripeljale med vodilna generična farmacevtska podjetja na svetu. Z enakim zagonom in družbeno odgovornostjo bomo delali tudi v prihodnje. V prvem četrtletju leta 2024 smo tako ustvarili največjo prodajo in čisti dobiček v Krkini zgodovini. Ohranjamo veliko dobičkonosnost poslovanja pred obrestmi in davki. Krka ustvarja robusten denarni tok iz poslovanja, ki več kot zadošča za nemoteno poravnavo poslovnih obveznosti, naložbe in uresničevanje dolgoročne dividendne politike. Nadzorni svet in uprava družbe Krka sta predlagala, da se Krkinim delničarjem za leto 2023 izplača dividenda v višini 7,50 EUR bruto na delnico, kar je 13,6 % več kot lani. Delničarji bodo o predlogu odločali na 30. redni skupščini delničarjev 11. julija 2024. Krkin položaj je stabilen, strategija pogumno začrtana, imamo znanje, vztrajnost in jasno vizijo, kar je odlično izhodišče za našo prihodnost. Veseli me, da to prepoznavajo tudi naši deležniki.«

Pomembnejši podatki o poslovanju skupine Krka

v tisoč EUR1–3/20241–3/2023Indeks
Prihodki od prodaje486.145458.184106
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev484.104456.253106
Bruto dobiček279.941279.595100
Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA)138.468146.19295
Dobiček iz poslovanja (EBIT)114.188120.09495
Dobiček pred davkom (EBT)118.644106.520111
Čisti dobiček98.77289.011111
Stroški razvijanja46.86443.914107
Naložbe26.99621.843124

Kazalniki poslovanja skupine Krka

 1–3/20241–3/2023
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje57,6 %61,0 %
EBITDA v prihodkih od prodaje28,5 %31,9 %
EBIT v prihodkih od prodaje23,5 %26,2 %
EBT v prihodkih od prodaje24,4 %23,2 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje (ROS)20,3 %19,4 %
Donosnost kapitala (ROE)17,7 %16,4 %
Donosnost sredstev (ROA)14,1 %13,1 %
Obveznosti/kapital0,2560,250
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje9,6 %9,6 %

Prodaja

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

      Slovenija,6.2
Jugovzhodna Evropa,14.3
Vzhodna Evropa,32.3
Srednja Evropa,24.1
Zahodna Evropa,19.2
Čezmorska tržišča,3.9
    

POVEZANE VSEBINE