20. 4. 2023

Krka je najbolj učinkovito energetsko podjetje

1 min. branja

Na konferenci 25. Dnevi energetikov, ki je bila 18. in 19. aprila v Portorožu, je časnik Finance podelil nagrade za najboljše energetske projekte in energetsko najbolj učinkovita podjetja. Krka je osvojila naziv najbolj učinkovitega energetskega podjetja tako po mnenju strokovne komisije kot tudi po izboru spletnih uporabnikov.

najbolj-ucinkovito-podjetje-krka
Nagradi so v imenu Krke prevzeli tehnični direktor Matej Bašelj (drugi z desne), energetski menedžer Mitja Smešnik (tretji z desne) in vodja Službe primarne energetike Srečko Križman (prvi z desne).

Obe priznanji smo prejeli za celovito, učinkovito in trajnostno upravljanje energetskih in naravnih virov, ki se kaže v zmanjševanju specifične rabe energije in emisij toplogrednih plinov. Na leto prihranimo več kot 50 GWh ur električne energije in zemeljskega plina. Z nakupom brezogljične električne energije smo na letni ravni izpuste CO2 zmanjšali za 45 tisoč ton, kar je enako, kot če bi zasadili 170.000 dreves. Več kot 50 % vse potrebne toplotne energije pridobimo s sistemi izrabe odpadne toplote.

Tudi v prihodnje se bomo z izboljšavami in novimi investicijami na ravni skupine Krka prizadevali za odličnost na področju sistema trajnostnega upravljanja energije in naravnih virov.