22. 3. 2023

Bodimo sprememba, ki jo želimo videti v svetu

2 min. branja

Za 22. marec, svetovni dan vode, je vsako leto izbrana druga tema, ki širšo javnost opozarja na aktualna vprašanja v zvezi z vodo in poudarja pomen trajnostnega upravljanja vodnih virov. Letošnji svetovni dan se osredotoča na reševanje vodne in higienske krize.

World_Water_Day_LI-w800

Geslo Pospešimo spremembe se nanaša na 6. trajnostni cilj v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki določa, da bi morali v naslednjih sedmih letih vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarno varnost ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Ker gre za cilj, pri katerem je na svetovni ravni opazen velik zaostanek, bi se moral ob svetovnem dnevu vode vsak spomniti: »Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu.« Vsak od nas ima možnost, da z boljšim ravnanjem z vodo in zmanjšanjem njene porabe prispeva k ohranjanju vodnih virov. Akcijski načrt za vodo bo predstavljen na konferenci OZN o vodi 2023 (22.–24. marec), kar bo prvi tak dogodek po skoraj 50 letih.

Za proizvodnjo kakovostnih farmacevtskih izdelkov je ključna pitna voda, ki mora ustrezati visokim zahtevam glede kemijske in mikrobiološke čistosti. Na svojih proizvodnih lokacijah zato veliko dejavnosti usmerjamo v ohranjanje kakovosti vodnih teles. Sisteme vseh vod obvladujemo v skladu z dobro proizvodno prakso in sistemom HACCP. S preventivnim vzdrževanjem, spremljanjem delovanja naprav in tehnološkimi izboljšavami zagotavljamo stalno kakovost vode, podaljšujemo življenjsko dobo naprav, zmanjšujemo porabo vode in kemikalij ter količino odpadkov. Odpadno vodo, ki nastane pri pranju naprav za pripravo farmacevtskih vod in ne vsebuje kemikalij, ponovno uporabimo za pripravo vode za energetske potrebe. V letu 2022 smo v družbi Krka skupno porabo vode kljub povečanju proizvodnje ohranili na ravni iz leta 2021. Porabili smo 3,9 % manj rečne vode in 4,8 % več pitne vode kot leto pred tem.

Na vseh proizvodnih lokacijah zagotavljamo ustrezno čiščenje odpadne vode pred izpustom v površinsko vodo. V Ločni jo čistimo na lastni sodobni industrijski čistilni napravi, ki izpolnjuje zahteve, določene na podlagi najboljših razpoložljivih tehnologij na tem področju. Odpadno vodo v dislociranih obratih čistimo na skupnih sodobnih komunalnih čistilnih napravah.