Zagotavljanje kakovosti

ZT15SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-kontrola-kakovosti-c1530x830-M10

Vsak naš izdelek gre v svojem življenjskem ciklu skozi več postopkov zagotavljanja kakovosti. Sistem upravljanja kakovosti nadzorujejo ustanove, ki so pristojne za certificiranje, ter domače in tuje inšpekcije. Preverjamo ga tudi z notranjimi presojami in presojami naših partnerjev. Le tako lahko pridobimo ustrezne certifikate, registriramo nove izdelke in vzdržujemo dovoljenja za njihovo trženje.