Pogoji zasebnosti pri kadrovanju

Pozdravljeni na Krkini karierni spletni strani.

Ko ustvarite svoj uporabniški profil, se vpišete v našo bazo kandidatov za zaposlitev ali se prijavite na razpis za določeno delovno mesto v družbi KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto ali v katerikoli Krkini povezani družbi, nam s tem posredujete svoje osebne podatke. Želimo vam razložiti, kako v Krki zbiramo, uporabljamo, hranimo in razkrivamo osebne podatke.

Katere osebne podatke obdelujemo?

Če na naši spletni strani ustvarite uporabniški profil, nam razkrijete ime in priimek, e-naslov in telefonsko številko. Ko uporabniški profil aktivirate, lahko dodate tudi svojo sliko in naslov.

Če izpolnite prijavo na razpis za določeno delovno mesto ali se vpišete v našo bazo kandidatov za zaposlitev, nam poleg imena, priimka, e-naslova in telefonske številke razkrijete še več podatkov: naslov bivališča, življenjepis, formalno izobrazbo in delovne izkušnje, drugo znanje in veščine, fotografijo in druge osebne podatke, ki jih želite deliti z nami.

Kaj je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Osebne podatke iz vašega uporabniškega profila in iz baze kandidatov za zaposlitev obdelujemo na podlagi vašega soglasja. Osebne podatke iz vaše prijave na določeno delovno mesto pa obdelujemo, ker je to potrebno za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete in zahtevate anonimizacijo tako, da nam pošljete
e-sporočilo na recruitment.dataprotection@krka.biz.

Kakšen je namen obdelave vaših osebnih podatkov?

Vaše osebne podatke obdelujemo za ustvarjanje vašega uporabniškega profila, da vas lahko vključimo v Krkin postopek kadrovanja, vas obveščamo o razpisih za delovna mesta, Krkinih kadrovskih dogodkih in zanimivih novostih ter različnih oblikah sodelovanja, vam pošljemo ponudbo za določeno delovno mesto in tudi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, če boste v razpisnem postopku izbrani.

Kdo hrani vaše osebne podatke?

Osebne podatke, ki ste jih posredovali, hrani naš pogodbeni obdelovalec Cornerstone OnDemand Europe Limited, 4 Coleman Street, London, EC2R 5AR, United Kingdom v Evropski uniji na podlagi pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov, ki zagotavlja ustrezno raven varovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi Evropske unije o varovanju osebnih podatkov, to je s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR).

Če posredujete svoje osebne podatke na Krkini spletni strani v Ruski federaciji, bo vaše osebne podatke hranil Cornerstone OnDemand Europe Limited v Ruski federaciji in v Evropski uniji.

Kako dolgo se hranijo vaši osebni podatki?

Vsi vaši osebni podatki, ki ste jih vnesli v uporabniški profil (npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, naslov prebivališča, mesto, država, fotografija), se hranijo 24 mesecev od dneva, ko ste ga ustvarili, ali od dneva, ko ste ga zadnjič uporabili, kar je kasneje. Pred iztekom tega obdobja boste prejeli e-sporočilo o avtomatični anonimizaciji vaših podatkov, razen če ne boste obnovili svojega soglasja – na izbiro boste imeli tudi to možnost.

Vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali v prijavi na razpis za delovno mesto ali ob vpisu v našo bazo kandidatov (npr. življenjepis, drugi dokumenti in podatki), in podatki, ki so nastali v zvezi s postopkom (npr. razgovor, preizkus sposobnosti, ocena kompetenc, izmenjana e-sporočila, komentarji), bodo shranjeni 24 mesecev od dneva izbire kandidata za zaposlitev. Nato bodo avtomatično in za vedno izbrisani.

Kdo lahko dostopa do vaših osebnih podatkov in jih sme uporabljati?

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo samo tisti zaposleni v Krki, ki sodelujejo v postopku zaposlovanja in kadrovanja (npr. zaposleni v kadrovski službi, vodje enot, v katerih bo potekalo delo, in njihovi nadrejeni, zaposleni v IT-službi, ki imajo dostop, da lahko opravljajo svoje delo).

Vaše osebne podatke lahko uporabijo zaposleni v kadrovskih službah v Krki in njenih povezanih družbah po celem svetu, zato da vas lahko obvestijo o ustreznih delovnih mestih. Vaših podatkov ne razkrivamo nobeni drugi družbi in jih ne iznašamo v tretje države, ne da bi imeli za to ustrezno pravno podlago.

Kako lahko uveljavljate svoje pravice do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosa podatkov?

Če želite do svojih osebnih podatkov dostopati ali jih popraviti, lahko to kadarkoli storite sami v svojem uporabniškem profilu. Za izbris, ugovor in omejitev obdelave ter prenos podatkov pošljite e-sporočilo na recruitment.dataprotection@krka.biz.

Če imate glede svojih osebnih podatkov dodatna vprašanja, jih lahko pošljete pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v Krki na dataprotection.officer@krka.biz.

Če menite, da z obdelavo kršimo veljavno zakonodajo, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.

Kdo je odgovoren za vaše osebne podatke?

Krka in njene povezane družbe v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, vključno z zaščito pred njihovo nezakonito obdelavo in izgubo. Krkina povezana družba, na katere razpis se prijavljate, je upravljavka osebnih podatkov in je zanje odgovorna. Če ste samo ustvarili uporabniški profil ali se vpisali v našo bazo kandidatov za zaposlitev, je upravljavka vaših osebnih podatkov KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija.

Kaj lahko storite, če se ne strinjate s Krkinimi pogoji zasebnosti pri kadrovanju?

Če se s Krkinimi pogoji zasebnosti pri kadrovanju ne strinjate, žal ne morete ustvariti uporabniškega profila in se prijaviti na razpis za delovna mesta ali se vpisati v bazo kandidatov za zaposlitev. Upoštevajte, da Krka in njene povezane družbe dosledno spoštujejo varstvo osebnih podatkov. Vaši podatki se bodo uporabljali samo za prijave na odprta delovna mesta v Krki in njenih povezanih družbah, kar boste lahko določili v svoji prijavi. Premislite in se vrnite na razpisno stran ter se ponovno prijavite na delovno mesto.