Poznate vrednosti svojega krvnega tlaka

6 min. branja

Zvišan krvni tlak ali hipertenzija globalno ogroža okrog 1,13 milijarde ljudi, tudi skoraj polovico odraslih prebivalcev Slovenije. Kronično bolezen sodobnega človeka definirata dve številki oziroma vrednosti. Prva vrednost ali sistolični krvni tlak nam pove, kakšen je tlak v žilah ob stisku srčne mišice, druga vrednost ali diastolični krvni tlak pa nam pove, kakšen je tlak ob sprostitvi srčne mišice.

O zvišanem krvnem tlaku ali hipertenziji govorimo, ko se njegove vrednosti dvignejo nad 140/90 mm Hg.

VSVZ86SI-vrednost-krvnega-tlaka-Krka-mnozica-ljudi1-w1650

Kako visoko je previsoko?

O optimalnih vrednostih krvnega tlaka govorimo, ko sta sistolični in diastolični tlak nižja od 120/80 mm Hg. Če se vrednosti sistoličnega in/ali diastoličnega tlaka dvigneta nad 140/90 mm Hg, gre za hipertenzijo.

Definicija in razvrstitev vrednosti krvnega tlaka

RazvrstitevSistolični krvni tlak (mm Hg) Diastolični krvni tlak (mm Hg)
optimalen< 120in< 80
normalen120–129in/ali80–84
visoko normalen130–139in/ali85–89
hipertenzija 1. stopnje140– 159in/ali90–99
hipertenzija 2. stopnje160–179in/ali100–109
hipertenzija 3. stopnje≥ 180in/ali≥ 110
izolirana sistolična hipertenzija≥ 140in< 90

Tveganje za srčno-žilne bolezni se z vsakim zvišanjem krvnega tlaka za 20/10 mm Hg podvoji, začenši s 115/75 mm Hg.

Razlogi za zvišan krvni tlak

Razlog za hipertenzijo največkrat ni znan.

Hipertenzija ni le težava starejših, čeprav je res, da naše žile z leti oslabijo in se zato možnost za razvoj bolezni poveča. Zaradi sodobnega načina življenja hipertenzija prizadene tudi vedno več mladih.

Med glavne dejavnike tveganja za njen nastanek spadajo poleg telesne nedejavnosti, stresa, debelosti in velikega vnosa soli v telo še družinska zgodovina hipertenzije in sočasna bolezen ledvic ali diabetes. Sicer pa pravi razlog za hipertenzijo največkrat ni znan.

Ne zanemarite blago zvišanih vrednosti

Večina bolnikov ima hipertenzijo 1. stopnje, ki pa je ne smemo zanemariti, ampak jo moramo nujno začeti čim prej zdraviti, če hočemo preprečiti bolezenske spremembe na tarčnih organih.

Večina bolnikov ima »le« blago zvišan krvni tlak oziroma hipertenzijo 1. stopnje. Ta ogroža kar 74 % bolnikov s hipertenzijo. Če ni zdravljena, lahko povzroči resne posledice. Okvare tarčnih organov (žil, srca, možganov, ledvic, oči), zaradi česar je hipertenzija glavni dejavnik tveganja za srčno-žilno obolevnost in umrljivost, namreč potekajo že pri hipertenziji 1. stopnje.

Pravočasno zdravljenje majhnih zvišanj krvnega tlaka lahko prepreči bolezenske spremembe na organih in poznejši razvoj hujših oblik bolezni.

VSVZ87SI-vrednost-krvnega-tlaka-Krka-zenska-meri-krvni-tlak-w1650

So vaše vrednosti v ambulanti drugačne kot doma?

Merjenje krvnega tlaka doma je pomembno za odkrivanje hipertenzije bele halje in prikrite hipertenzije.

Zvišan krvni tlak zaradi strahu pred zdravnikom oziroma tako imenovane hipertenzije bele halje ni le mit, ampak je pomemben moteči dejavnik. Ocenjuje se, da je krvni tlak, izmerjen v ambulanti, kar pri 15–25 % ljudi lažno višji, medtem ko je njihov tlak, izmerjen doma, torej v vsakdanjih okoliščinah, urejen.

Spremljanje krvnega tlaka doma lahko pomaga tudi pri obratnem pojavu, ko je v ambulanti videti urejen, pri merjenju doma pa se izkaže, da je zvišan. Ta pojav imenujemo prikrita hipertenzija in ogroža okoli 10–20 % ljudi. Ker bolnike s prikrito hipertenzijo težko odkrijemo, jih veliko ostaja nezdravljenih, s tem pa se tveganje za srčno-žilne zaplete povečuje.

Zavajajoče vrednosti lahko odčitamo tudi, če oseba med merjenjem krvnega tlaka govori, stoji, ima roko v nepravilnem položaju, je vinjena, jo zebe ali pa uporablja premajhno manšeto.

Da bi se izognili lažnim vrednostim, je nujno upoštevati priporočila za pravilno merjenje krvnega tlaka in večkratno merjenje. Za potrditev diagnoze pa je priporočljivo merjenje v ambulanti kombinirati z merjenjem doma ali s 24-urnim kontinuiranim merjenjem.

Kako ukrepati ob zvišanih vrednostih?

Hipertenzijo lahko preprečimo ali omilimo z zdravim načinom življenja. Redna telesna dejavnost, normalna telesna teža, zmanjšan vnos soli, maščob in alkohola v telo, prenehanje kajenja, manjša izpostavljenost stresu ter uživanje velikih količin sadja in zelenjave pomagajo znižati krvni tlak, marsikdaj pa celo vrniti na normalne vrednosti. Pogosto (odvisno od višine tlaka in dejavnikov tveganja) je poleg zdravega načina življenja treba jemati tudi zdravila za znižanje krvnega tlaka.

Viri

 1. WHO: Hypertension. [internet]. Geneva: World Health Organisation; 2021 [cited 2021 Jun 28]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
 2. Slovenske smernice za obravnavo hipertenzije 2018 [internet]. Ljubljana: Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško združenje; 2018 [cited 2021 Jun 28]. Available from: https://hipertenzija.org/_assets/2019/12/Smernice-za-obravnavo-hipertenzije-2018.pdf.
 3. NIJZ: 17. maj: Svetovni dan hipertenzije [internet]. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje; 2017 [cited 2021 Jun 28]. Available from: https://www.nijz.si/sl/17-maj-svetovni-dan-hipertenzije-2017
 4. Williams B, Mancia G, Spiering W et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Eur Heart J 2018; 39(33): 3021–3104.
 5. Franco V, Oparil S, Carretero OA. Hypertensive therapy: Part I. Circulation 2004; 109(24): 2953-8. 
 6. Writes S. Common Causes of Hypertension in Senior Adults. Health Sci J 2017; 11(4): 523.
 7. Lurbe E, Agabiti-Rosei E, Cruickshank JK et al. 2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents. J Hypertens 2016; 34(10): 1887-920. 
 8. WebMD: Causes of Secondary Hypertension [internet]. 2020 [cited 2021 Jun 21]. Available from: https://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/guide/secondary-hypertension-causes
 9. Julius S. Need for fixed dose combination therapy in the early phases of hypertension. Medicographia 2010; 32 (3): 262–8.
 10. Mensah GA, Croft JB, Giles WH. The heart, kidney, and brain as target organs in hypertension. Cardiol Clin 2002; 20(2): 225-47.
 11. X. strokovni sestanek sekcije za arterijsko hipertenzijo: zbornik [internet]. Ljubljana: Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško združenje; 2001 [cited 2021 Jun 28]. Available from: https://hipertenzija.org/_assets/2019/08/SAH_2001.pdf
 12. Med.over.net: Hipertenzija zaradi bele halje? [internet]. Ljubljana: Med.Over.Net; 2021 [cited 2021 Jun 21]. Available form: https://med.over.net/hipertenzija-zaradi-bele-halje/
 13. Stergiou GS, Palatini P, Parati G et al. 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement. J Hypertens 2021; 39(7):1293–1302.
 14. XXIX. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo: zbornik [internet]. Ljubljana: Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško združenje; 2021 [cited 2021 Jun 28]. Available from: https://hipertenzija.org/_assets/2021/05/Zbornik_2020.pdf.
 15. SafeBeat: Why Young People Should Be Wary of High Blood Pressure [internet]. [cited 2021 Jun 28]. Available from: https://safebeat.org/newsroom/headlines/why_young_people_should_be_wary_of_high_blood_pressure/
 16. Magalhães JA, Lins-Filho OL, de Couto TLG et al. Prevalence of masked hypertension evaluated by home blood pressure monitoring in a large sample of patients with office blood pressure <140/90 mmHg. Blood Press Monit 2021; 26(3): 224-229.