Razpisi štipendij

Če pri študiju dosegate nadpovprečne uspehe, če ste motivirani, vsestranski, ambiciozni, radovedni in iznajdljivi, se prijavite na naš stalni razpis za kadrovske štipendije.

jpg

Štipendije podeljujemo študentom, ki na različnih področjih dosegajo nadpovprečne uspehe, so motivirani za delo v našem podjetju in katerih študijska usmeritev ustreza naši dejavnosti. Štipendije razpisujemo predvsem za naravoslovne smeri (farmacija, kemija, veterina, biotehnologija), vendar tudi izjemnim študentom drugih smeri (računalništvo in informatika, elektro in strojna stroka, ekonomija).

Pričakujemo najboljše. Zavedamo se, da pričakujemo več, a smo vam tudi pripravljeni ponuditi več.

Štipendisti so že med študijem povezani s Krko. Poleg dobre štipendije vam bomo med študijem omogočili spoznavati podjetje in pridobivati dragocene delovne izkušnje na različnih področjih, svetovali vam bomo glede osebnega in strokovnega razvoja, pomagali pri pripravi diplomske naloge in vas vabili na različna srečanja in izobraževanja.

Prijave pošljite na elektronski naslov stipendija@krka.biz ali na naslov Krka, d. d., Novo mesto, Kadrovski sektor, Izobraževanje in razvoj kadrov, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto.