Razvoj zaposlenih

Zagotovilo uspešne prihodnosti vsakega podjetja so brez dvoma ljudje. Konec marca 2022 nas je bilo v skupini Krka 11.631 zaposlenih.

Znanjeizkušnje in motivacija zaposlenih so za Krkino rast vitalnega pomena, zato skrbno načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, njihovo uvajanje v delo ter njihov osebni in strokovni razvoj. Hkrati si prizadevamo za ustvarjanje delovnega okolja, v katerem delovne zahteve in rezultate združujemo z zadovoljstvom in dobrimi medsebojnimi odnosi.

Posameznikov razvoj spremljamo v vseh fazah in tako skušamo iz njega potegniti največ. Pomembno je, da posameznik spozna vse svoje prednosti in priložnosti, ki mu lahko pomagajo na poti do uspeha. Pri tem imajo pomembno vlogo naši strokovnjaki, ki odkrivajo in razvijajo posameznikov potencial.

V Krki ves čas bogatimo svoje znanje. Naši zaposleni se udeležujejo različnih izobraževanj. Večinoma jih v okviru službe Izobraževanje in razvoj kadrov organiziramo interno, zaposleni pa obiskujejo tudi ostale oblike izobraževanja doma in v tujini. Tako ohranjamo in nadgrajujemo strokovnost na vseh področjih, kar nam pomaga, da gremo lažje v korak z razvojem farmacije v svetu.

Ker želimo biti inovativnikreativni in nenehno v koraku s časom, pri zaposlenih spodbujamo predlaganje koristnih predlogov in izboljšav. Pohvalimo se lahko s kar 2918 podanimi predlogi v zadnjih petih letih. Marsikateri predlog je omogočil lažje, hitrejše in učinkovitejše delo.