10 razlogov, zakaj verjamemo, da smo dober delodajalec

1. Uspešno podjetje

Smo uspešno podjetje, želimo biti prvi, zato moramo biti vedno korak pred drugimi. Znanje, delavnost in inovativnost nas vedno znova pripeljejo do cilja. Vedno znova do boljših rezultatov.

2. Mednarodno okolje

Delujemo v mednarodnem okolju, zato zaposlenim omogočamo delo v tujini in možnost razvoja mednarodne kariere. Še naprej želimo krepiti podobo velike in zrele, a hkrati ustvarjalne in podjetne delniške družbe.

3. Znanje in strokovni razvoj zaposlenih 

Nenehno vlagamo v znanje in strokovni razvoj zaposlenih. Izobražujemo se doma in v tujini, zato smo med najboljšimi na svojih področjih dela in se lahko soočamo z izzivi, ki jih pred posameznike, skupine in celotno družbo postavlja globalna konkurenca.

4. Naše delovno okolje stremi k stalnim izboljšavam

Vzpostavljamo in ohranjamo delovno okolje, ki stremi k stalnim izboljšavam. Zaposlene vzpodbujamo k podajanju koristnih predlogov in izboljšav, s čimer jih spodbujamo k razmišljanju o boljšem in učinkovitejšem delu. Poleg denarnih nagrad predlagatelji na dnevu Krkinih priznanj dobijo tudi posebna priznanja, kar je dodatna vzpodbuda za inovativnost.

5. Nagrajujemo odličnost

Nagrajujemo odličnost - v znanstvenoraziskovalnem delu s podeljevanjem Krkinih nagrad, pri delu z izborom naj sodelavca in pri vodenju z izborom naj vodje.

Vsako leto organiziramo prireditev Krkina priznanja, kjer razglasimo naj sodelavce in naj vodje, poleg tega pa podelimo jubilejne nagrade in nagrade predlagateljem najboljših koristnih predlogov in izboljšav.

6. Športni in kulturni dogodki

Za dobro zdravje in dobre medsebojne odnose poskrbimo na športnih in kulturnih dogodkih. Skladno s svojim poslanstvom živeti zdravo življenje organiziramo za zaposlene različne prostočasne športne aktivnosti v okviru Trim kluba Krka. Organiziramo tudi preventivne zdravstvene, rekreativne in družabne programe.

7. Kulturno-umetniško društvo

Kakovost življenja naših zaposlenih bogati kulturno-umetniško društvo, ki združuje galerijsko dejavnost, pevski zbor, gledališki klub, ustvarjalne delavnice in organizacijo obiskov prireditev.

8. Kakovostni medosebni odnosi

Ob zahtevnem delu ne pozabljamo na kakovostne medosebne odnose. Pohvalimo se lahko z dobro organizacijsko klimo, ki omogoča zavzeto in ustvarjalno delo ter doseganje ambicioznih ciljev, zato jo sistematično spremljamo že vrsto let. Hkrati spremljamo zadovoljstvo zaposlenih.

Dobre odnose krepimo tudi na druženjih krkašev, ki so pomemben del Krkine kulture. Srečujemo se na Krkinem dnevu - družabnem in športnem dnevu vseh zaposlenih, na dnevu Krkinih priznanj, na novoletnih srečanjih in drugod. Vsako leto organiziramo tudi srečanje upokojencev.

9. Obveščanje zaposlenih

Za redno obveščanje zaposlenih skrbimo z internima publikacijama Utrip in Bilten ter z intranetom, imenovanim Krkanet. Na začetku vsakega poslovnega leta uprava pomembne informacije predstavi tudi v okviru zborov delavcev.

10. Družbeno odgovorno podjetje

Smo družbeno odgovorno podjetje, z razvojem visokokakovostnih procesov pospešeno razvijamo proizvodnjo, s katero čim manj obremenjujemo naravo. Zavzemamo se za uravnotežen razvoj, posebno pozornost pa namenjamo varstvu zdravja zaposlenih in okolja.

Veliko sredstev namenjamo sponzorstvu in donacijam, ki so usmerjene predvsem na zdravstveno in humanitarno področje. Podpiramo tudi znanost, kulturo, izobraževanje, športne dejavnosti, projekte, povezane z varovanjem okolja, in različne enkratne projekte nacionalnega ali mednarodnega pomena.