Delo na področju zagotavljanja kakovosti na mednarodni ravni

jpg

Delo obsega zagotavljanje kakovosti pri pogodbenih partnerjih, dobaviteljih in Krkinih odvisnih podjetjih. Zaposleni sodelujejo z inšpekcijami, skupinami za notranjo in zunanjo presojo ter jih vodijo. Obravnavajo tudi reklamacije in odpoklice.

Delo poteka v mladem in pozitivnem kolektivu, ki sodeluje s službami in oddelki s področja razvoja in raziskav, proizvodnje, nabave, prodaje in drugimi v Krki. Krkin sistem usklajuje s partnerskimi podjetji in regulativnimi organi, tako z osebnimi srečanji kot z elektronsko pošto. Raznolikost in pestrost dela sta odlična priložnost za poklicni razvoj in strokovno uveljavitev, omogočata pa tudi izpolnitev poklicnih ambicij. Delo je zelo ustvarjalno, hkrati pa usmerja v razvoj dobrega skupinskega delovnega vzdušja.

Široko znanje, ki ga zahteva delo, temelji na zelo dobrem poznavanju načel dobre proizvodne prakse, farmacevtsko-kemijskem znanju, spretnosti v pogajanju, fleksibilnosti in aktivnem znanju angleškega jezika.

Zaželeni smeri izobrazbe sta farmacija in kemija.