Delo na področju informacijske podpore

jpg

Zaposleni na področju informacijske podpore sodelujejo pri razvoju, uvajanju in zagotavljanju delovanja računalniških sistemov. Izvajajo sistem zaščite in varovanja podatkov ter vzdržujejo programsko in strojno opremo.

Biti morajo fleksibilni, iznajdljivi, timski in usmerjeni v iskanje rešitev. So popolna podpora uporabnikom, zato morajo še tako težak računalniški problem znati pojasniti kratko in razumljivo. Uporabnikom morajo biti vedno na razpolago. Omogočiti jim morajo preprosto uporabo informacijskih storitev.

Ker je na tem področju razvoj zelo velik, se morajo stalno strokovno izobraževati in izpopolnjevati. Slednje je še posebno pomembno pri izobraževanju uporabnikov, saj morajo znati preliti teorijo v prakso in kljub podrobnostim še vedno videti celoto.

Zaželene smeri izobrazbe so računalništvo, informatika in elektrotehnika.