O zaposlitvi v Krki

Ustvarjamo delovno okolje, ki spodbuja strokovni in osebni razvoj zaposlenih. Uspešno nastopanje na trgih, razvoj in trženje novih izdelkov ter vlaganje v sodobne proizvodne zmogljivosti zahtevajo visoko usposobljene kadre. Njihovo znanje in veščine razvijamo in dopolnjujemo z usposabljanjem in izobraževanjem doma in v tujini.

Spodbujanje mladih k raziskovalnemu delu s Krkinimi nagradami, štipendiranjem in zanimivo delo v dinamičnem multikulturnem okolju so povabilo novim talentom, naj se nam pridružijo pri uresničevanju ambicioznih ciljev.