Cepitev delnic

Skupščina Krke je 5. julija 2007 sprejela sklep o cepitvi delnic v razmerju 1 : 10, kar je pomenilo delitev ene delnice na deset novih delnic. S tem je Krka želela povečati likvidnost delnic na borzi in njihovo dostopnost širšemu krogu vlagateljev.

Po cepitvi je imel vsak delničar desetkrat več Krkinih delnic kot pred cepitvijo, vrednost ene delnice pa je bila desetkrat manjša kot pred cepitvijo. To pomeni, da se zaradi cepitve vrednost naložb v Krkine delnice ni spremenila.

Krka je delitev izvedla v začetku septembra 2007. Ob tem je zagotovila nemoteno trgovanje z delnicami in poskrbela za ustrezno obveščanje delničarjev in širše javnosti.

Razlogi za cepitev

Ob cepitvi je bila vrednost Krkine delnice na borzi okoli 1.000 evrov, kar je bilo za fizične osebe, ki predstavljajo največjo skupino vlagateljev v Krkine delnice, veliko. Povprečna neto plača v Sloveniji je bila namreč nižja od cene ene Krkine delnice.

Posameznik, ki je privarčeval 500 evrov in se je odločil prihranek vložiti v Krkine delnice, tega ni mogel storiti, saj ni mogel kupiti polovice delnice. Po cepitvi je bilo s takšnim prihrankom Krkine delnice mogoče kupiti, saj je ena delnica predstavljala desetkrat manjši lastniški delež v Krki, zato je bila tudi vrednost ene delnice približno desetkrat manjša.

Podobno je bilo tudi v primeru, ko je Krkin delničar potreboval na primer 500 evrov. Znašel se je v neprijetnem položaju, saj je moral prodati celo delnico v vrednosti 1.000 evrov, čeprav bi preostanek denarja, ki ga ni potreboval, rad obdržal v Krkinih delnicah.

S cepitvijo delnic smo želeli pridobiti nove vlagatelje, hkrati pa smo vlagateljem omogočili lažje upravljanje z naložbami v naše delnice.

Praktičen primer

Pred cepitvijo sem imel 20 Krkinih delnic. Ob tečaju 1.000 evrov za delnico so bile te delnice vredne okrog 20.000 evrov. Kakšna je bila vrednost moje naložbe po cepitvi delnic?

Cepitev delnic ni neposredno vplivala na vrednost vaše naložbe v Krkine delnice. Neposredno po cepitvi ste imeli desetkrat več delnic, vrednost ene delnice pa je bila desetkrat manjša.

  PRED CEPITVIJO PO CEPITVI
Število delnic 20 delnic 20 delnic x 10 = 200 delnic
Cena 1 delnice 1.000 EUR 1.000 EUR / 10 = 100 EUR
Vrednost naložbe 20 x 1.000 EUR = 20.000 EUR 200 x 100 EUR = 20.000 EUR