Pregled že izplačanih dividend

Krka sledi strategiji stabilne rasti dividend. Izplačuje jih enkrat na leto, sredstva za izplačilo pa zagotovi dan po presečnem datumu, potrjenemu na zasedanju redne skupščine delničarjev, na kateri delničarji odločajo o predlagani višini dividend za preteklo poslovno leto.

Seznam že izplačanih dividend

 

za obdobje

bruto dividenda na delnico v SIT

bruto dividenda na delnico v EUR

bruto dividenda na delnico v EUR po cepitvi*

prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende

presečni dan

datum začetka izplačila

 

sklep 17. skupščine

 2011  - - 1,500 10. 7. 2012 11. 7. 2012

 3. 9.2012

sklep 16. skupščine

2010 - - 1,400 11. 7. 2011 12. 7. 2011

 5. 9. 2011

sklep 15. skupščine

2009

-

-

1,100

18. 6. 2010

21. 6. 2010

16. 8. 2010

sklep 14. skupščine

2008

-

-

1,050

6. 7. 2009

7. 7. 2009

31. 8. 2009

sklep 13. skupščine

2007

-

-

0,910

7. 7. 2008

8. 7. 2008

1. 9. 2008

sklep 12. skupščine

2006

1.917

8,00

0,800

9. 7. 2007

10. 7. 2007

3. 9. 2007

sklep 11. skupščine

2005

1.650

6,89

0,689

10. 7. 2006

11. 7. 2006

4. 9. 2006

sklep 10. skupščine

2004

1.400

5,84

0,584

21. 6. 2005

22. 6. 2005

16. 8. 2005

sklep 9. skupščine

2003

1.200

5,01

0,501

2. 7. 2004

5. 7. 2004

30. 8. 2004

sklep 8. skupščine

2002

1.050

4,44

0,444

8. 7. 2003

9. 7. 2003

2. 9. 2003

sklep 7. skupščine

2001

950

4,13

0,413

4. 7. 2002

5. 7. 2002

3. 9. 2002

sklep 6. skupščine

2000

700

3,16

0,316

-

22. 6. 2001

19. 7. 2001

sklep 5. skupščine

1999

550

2,60

0,260

-

31. 7. 2000

26. 8. 2000

sklep 4. skupščine

1998

450

2,28

0,228

-

2. 8. 1999

28. 8. 1999

sklep 3. skupščine

1997

450

2,38

0,238

-

31. 7. 1998

28. 8. 1998

sklep 2. skupščine

1996

400

2,14

0,214

-

25. 10. 1997

5. 12. 1997

sklep 1. skupščine

1993-1995

500

2,68

0,268

-

9. 6. 1997

18. 7. 1997

* Cepitev delnice je bila izvedena v začetku septembra 2007.

Za izračun vrednosti v evrih pred uvedbo evra je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na 31. 12. posameznega leta.