Finančni koledar

DatumČasVrsta objave
13. 1. 2022začetek tihega obdobja
27. 1. 202212:00objava predhodnih rezultatov skupine in družbe za leto 2021
novinarska konferenca o poslovanju v letu 2021
3. 3. 2022začetek tihega obdobja
17. 3. 20228:15objava nerevidiranih nekonsolidiranih in konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2021
24. 3. 2022začetek tihega obdobja
7. 4. 20228:15objava predloga za izplačila dividend za leto 2021
7. 4. 2022začetek tihega obdobja
14. 4. 20228:15objava letnega poročila za leto 2021
5. 5. 2022začetek tihega obdobja
19. 5. 20228:15objava poročila o poslovanju za obdobje januar - marec 2022
objava sklica 28. redne skupščine delničarjev
23. 6. 2022začetek tihega obdobja
7. 7. 202213:0028. redna skupščina delničarjev
8. 7. 20228:15objava sklepov 28. redne skupščine delničarjev
objava informacij o dnevu upravičenosti do dividend in dnevu izplačila
20. 7. 2022predvideni dan za upravičenost do dividende
21. 7. 2022predvideni datum nakazila dividend Centralni klirinško depotni družbi
21. 7. 20228:15objava polletnega poročila za leto 2022
3. 11. 2022začetek tihega obdobja
17. 11. 20228:15objava poročila o poslovanju za obdobje januar–september 2022

* Navedeni so predvideni datumi in časi dogodkov. Dejanski datumi in časi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. V tihih obdobjih Krka javnosti ne posreduje informacij o poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami. Morebitne spremembe datumov objav bodo objavljene na enak način kot finančni koledar.