Za vlagatelje

  • KRKG

    Podatki prikazani s
    15-minutnim zamikom.

  • Tečaj
  • Sprememba

Zadnje javne objave

Družba Krka, d.d., Novo mesto, kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, ki je dostopen prek spletnih strani Ljubljanske borze (http://seonet.ljse.si).