Zgodovina

Zgodovina

1954–1964

 • ustanovitev farmacevtskega laboratorija Krka
 • ustanovitev tovarne zdravil Krka
 • prvi prijavljeni patent
 • selitev v Ločno, kjer še danes poteka velik del proizvodnje
 • ustanovitev razvojnega inštituta
 • prvi kozmetični izdelki
 • prvi izvozni koraki

 
1965–1974

 • gradnja novega obrata za izdelavo surovin
 • dograditev novega obrata za izdelavo tablet in dražejev
 • gradnja novega obrata za izdelavo mazil, sirupov in injekcij
 • zbiranje in predelava zdravilnih zelišč
 • usmeritev v turistično in zdraviliško dejavnost
 • podelitev prvih Krkinih nagrad

 
1975–1984

 • pridobitev registracije ameriške Uprave za prehrano in zdravila (FDA) za proizvodnjo antibiotikov
 • začetek obratovanja tovarne zdravil Dawa v Keniji (Krka je soustanoviteljica)
 • povečanje zmogljivosti fermentacije za 50 %
 • gradnja obrata za predelavo farmacevtskih surovin v končna zdravila
 • vlaganje v ohranjanje čistih voda in okolja
 • gradnja tovarne v Ljutomeru
 • vlaganje v turistično in zdraviliško dejavnost

 
1985–1994

 • gradnja tovarne izolacijskega materiala
 • širitev marketinške mreže v tujini (ustanovitev podjetij in predstavništev)
 • pospešeno razvijanje lastnih generičnih zdravil in nadaljevanje sodelovanja z vodilnimi farmacevtskimi podjetji v svetu
 • uvrstitev v vrh uspešnih slovenskih podjetij in izvoznikov
 • posodobitev fermentacijske proizvodnje
 • zagotavljanje visokostrokovno usposobljenih delavcev s projektom razvoja kadrov
 • intenzivno vlaganje v razvoj in raziskave
   

1995–2000

 • uvrstitev v vrh farmacevtskih podjetij v srednji in vzhodni Evropi ter prodiranje na zahodnoevropske trge
 • vlaganje v razvojno-raziskovalno dejavnost
 • dograditev sistema celovitega obvladovanja kakovosti
 • preoblikovanje v delniško družbo

 

2001–2005

 • gradnja sodobne tovarne za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol na osrednji lokaciji Krke
 • širitev proizvodno-distribucijske mreže (novi proizvodno-distribucijski obrati na Poljskem, v Ruski federaciji in na Hrvaškem)
 • nov obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil v Šentjerneju
 • širitev marketinško-prodajne mreže
 • Razvojno-kontrolni center 2
 • pridobitev standarda ISO 14001 (nova kakovost pri varovanju okolja)
 • uvedba informacijskega sistema SAP
 • pridobitev certifikata sistemov varnosti živil (HACCP), varnosti in zdravja pri delu (OHSAS 18001) ter certifikata Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
 • gradnja obrata za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin Sinteza 4

 

2006–2010

 • širitev marketinško-prodajne mreže
 • otvoritev obrata za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin Sinteza 4
 • uvedba kosovnih delnic Krke (v razmerju 1 : 10)
 • pridobitev certifikata sistema vodenja varovanja informacij ISO/IEC 27001
 • prejem najvišjega državnega priznanja za kakovost – priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO)
  za leto 2007
 • nov obrat za proizvodnjo injekcij
 • nov poslovni center za skladiščenje izdelkov, carinsko poslovanje in promocijske aktivnosti v Makedoniji
 • vstop v zasebni kitajski farmacevtsko-kemijski podjetji Čejang Menova Pharmaceuticals Co., Ltd., Šanghaj, in Anhua Menova Pharmaceuticals Co., Ltd., Gvande
 • nakup nemške družbe TAD Pharma GmbH iz Cuxhavna in avstrijske družbe Alternova Arzneimittell GmbH z Dunaja
 • novi kemijski razvojni laboratoriji

 

2011–2020

 • otvoritev sodobnega obrata za proizvodnjo sirupov
 • otvoritev obrata za proizvodnjo izdelkov z biocidnim učinkom
 • zagon sončne elektrarne
 • obnova in povečanje visokoregalnega skladišča za embalažo
 • otvoritev obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil
 • otvoritev Razvojno-kontrolnega centra 3
 • uvrstitev Krkinih delnic v vzporedno kotacijo na Varšavski borzi
 • ustanovitev družbe Farma GRS, d. o. o., skupaj s partnerji v okviru projekta razvoja farmacevtske panoge in gradnja razvojno-raziskovalnih in proizvodnih zmogljivosti
 • otvoritev tovarne Krka-Rus 2 v Ruski federaciji
 • otvoritev obrata za proizvodnjo zdravilnih farmacevtskih učinkovin Sinteza 1 v Krškem
 • otvoritev največje naložbe v Krkini zgodovini – obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, z letno zmogljivostjo 4,5 milijarde končnih izdelkov
 • otvoritev obrata za proizvodnjo nove generacije pastil v Ljutomeru
 • otvoritev Razvojno-kontrolnega centra 4
 • krepitev marketinško-prodajne mreže, ki jo skupaj s proizvodno-distribucijskimi podjetji sestavlja 29 odvisnih družb in 18 predstavništev