Strategija

Strategija skupine Krka je temelj našega razvoja

Razvojno strategijo pripravljamo za petletno obdobje in jo zaradi prilagajanja spremenjenim pogojem poslovanja posodabljamo vsaki dve leti.

Ključni strateški cilji do leta 2026

  • Dosegati količinsko/vrednostno rast prodaje v višini najmanj 5 % povprečno na leto. Pri tem dosegati nadpovprečne stopnje rasti prodaje glede na dinamiko trgov ter ostati ali se uvrstiti med vodilna generična farmacevtska podjetja z lastnimi blagovnimi znamkami na posameznih trgih in v izbranih terapevtskih skupinah.
  • Krepiti in optimizirati vertikalno integrirani poslovni model, ki se je pokazal kot učinkovita strateška usmeritev in ima primerjalno prednost. Zagotavljati visoke standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti izdelkov.
  • Ohraniti usmerjenost v dolgoročno dobičkonosnost prodanih izdelkov vse od razvoja in proizvodnje do marketinga in prodaje, vključno z vsemi drugimi funkcijami skupine Krka, in dosegati povprečno maržo EBITDA vsaj v višini 25 %.
  • Poleg obstoječe ponudbe izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, v skupni prodaji zagotavljati čim večji delež novih izdelkov in vertikalno integriranih izdelkov. Kot inovativno generično podjetje vstopati v nove terapevtske skupine in specialnosti ter razvijati kompleksne izdelke, vključno s podobnimi biološkimi izdelki.
  • Ob organski rasti zagotoviti tudi rast z dolgoročnimi poslovnimi povezavami in s ciljno usmerjenimi prevzemi. Njihov primarni cilj je povečevati prodajo z dodatnimi trgi in izdelki.
  • Za razvoj in raziskave namenjati 10 % prihodkov od prodaje, za naložbe pa okvirno znesek obračunane amortizacije, v povprečju 110 milijonov EUR letno.
  • Voditi stabilno dividendno politiko in pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend v posameznem letu upoštevati tudi finančne potrebe skupine za naložbe in prevzeme, za dividende pa izplačati najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov.
  • Nadgrajevati trajnostno kulturo skupine Krka, trajnostne vidike vključevati v korporativno upravljanje in poslovne odločitve ter ohranjati ekonomsko, socialno in naravovarstveno odgovornost do okolja, v katerem poslujemo. Že v letu 2022 zagotoviti razkrivanje trajnostnih tem po standardih GRI, v letu 2023 pa pridobiti rating ESG.
  • Izkoriščati potenciale digitalizacije v vseh fazah poslovanja.
  • Ostati samostojni.