Strategija

Strategija skupine Krka je temelj našega razvoja

Razvojno strategijo pripravljamo za petletno obdobje in jo zaradi prilagajanja spremenjenim pogojem poslovanja posodabljamo vsaki dve leti.

Ključni strateški cilji do leta 2024

 • Dosegati količinsko/vrednostno rast prodaje v višini najmanj 5 % povprečno na leto.
 • Zagotavljati visoke standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti izdelkov.
 • Z učinkovito in optimizirano razvojno-proizvodno verigo pravočasno zagotavljati take količine izdelkov, ki bodo zadoščale za ciljno prodajno rast in bodo v skladu s potrebami trgov.
 • Ohraniti usmerjenost v maksimalno dolgoročno dobičkonosnost prodanih izdelkov vse od razvoja in proizvodnje do prodaje končnih izdelkov, vključno z vsemi drugimi funkcijami v skupini Krka.
 • Ob organski rasti zagotoviti tudi rast z dolgoročnimi poslovnimi povezavami (vključno z joint ventures) in s prevzemi, kadar gre za poslovno zanimive razpoložljive prevzemne tarče. Primarna cilja sta pridobivanje novih izdelkov in/ali novih trgov.
 • Poleg obstoječe ponudbe izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, v skupni prodaji ohranjati čim večji delež novih izdelkov in delež vertikalno integriranih izdelkov.
 • Na izbranih ključnih trgih med prvimi generiki lansirati izbrane izdelke.
 • Krepiti konkurenčne prednosti ponudbe izdelkov.
 • Izboljšati stroškovno učinkovitost uporabe sredstev.
 • Izboljšati stopnjo inovativnosti v vseh poslovnih funkcijah.
 • Ostati samostojni.