Naložbe

Strateško usmeritev v razvoj lastnih generičnih zdravil uresničujemo z vlaganjem v razvojno-raziskovalne zmogljivosti in z lastnimi proizvodno-distribucijskimi centri po svetu.

Najpomembnejši rezultat pospešenega vlaganja je sodobna tovarna za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, ki je največja naložba v zgodovini Krke. Odprli smo jo leta 2015. Gre za tehnološko enega najbolj dovršenih obratov za proizvodnjo zdravil na svetu. Njegove bistvene značilnosti so zaprt sistem proizvodnje z vertikalnim pretokom materiala ter visoka stopnja avtomatizacije in računalniškega vodenja. Tako smo zagotovili najvišjo stopnjo varnosti izdelkov in zaščite zaposlenih. Proizvodnja je podobna kot v Notolu, na podlagi izkušenj, novega znanja, tehnologije in lastnih inovacij pa smo številne procese posodobili in tako dosegli, da so bolj učinkoviti.

Konec leta 2014 se je začela proizvodnja v novem obratu Sinteza 1 v Krškem, v katerem izdelujemo farmacevtske učinkovine za lastne končne izdelke. S tem zagotavljamo popoln nadzor nad zdravilnimi učinkovinami, ki so najpomembnejši del zdravila. Z novim obratom smo dopolnili proizvodnjo učinkovin v Novem mestu, kjer stoji tudi eden od največjih tovrstnih obratov v Evropi – Sinteza 4, ki smo jo odprli leta 2007. S tem uresničujemo vertikalni poslovni model, ki zagotavlja obvladovanje celotnega procesa od razvoja surovine do proizvodnje končnih izdelkov. Sintezni obrati so zgrajeni v skladu z najnovejšimi tehnično-tehnološkimi rešitvami in smernicami dobre proizvodne prakse ter najstrožjimi evropskimi standardi za varnost in zaščito ljudi in okolja.

V zadnjih 10 letih smo za naložbe namenili 1,3 milijarde evrov. Oktobra 2011 smo v proizvodnem kompleksu v Novem mestu odprli Razvojno-kontrolni center 3 in Obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil. V letu 2013, ko je proizvodni obrat Krka-Rus v Ruski federaciji zaznamoval desetletnico delovanja, smo končali eno od najpomembnejših naložb v skupini Krka, gradnjo tovarne Krka-Rus 2. V Ljutomeru pa smo februarja 2015 zgradili še obrat za proizvodnjo nove generacije pastil. Na začetku oktobra 2019 smo slovesno odprli nov Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4). S 55,6 milijona EUR vredno naložbo smo skoraj podvojili razvojno-raziskovalne in analizne zmogljivosti za zagotavljanje kakovosti izdelkov.

V Krki nadaljujemo z naložbami, saj se zavedamo, da bomo le tako lahko zagotovili napredek. V Sloveniji, na Hrvaškem in v Ruski federaciji potekajo številni projekti, s katerimi bomo proizvodne zmogljivosti povečali za več kot tretjino. Nenehno posodabljamo tudi infrastrukturo, da kakovostno podpira poslovne funkcije celotne skupine.