Dejavnosti

Naša osnovna dejavnost je proizvodnja in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov. Dejavnost podjetja dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve.

Naša dolgoročna strategija temelji na razvoju in prodaji visokokakovostnih generičnih farmacevtskih izdelkov, ki jih tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami, izdelanimi iz sicer znanih učinkovin, vendar po izpopolnjenih metodah in najsodobnejših tehnologijah. Uporabnikom zagotavljamo kakovostna, varna in učinkovita zdravila z dodano vrednostjo.

Največji delež celotne prodaje predstavljajo zdravila na recept. Pri oblikovanju palete izdelkov pozorno sledimo tistim obolenjem, ki najpogosteje pestijo sodobnega človeka. Tako razvijamo nove izdelke predvsem na štirih ključnih področjih: za zdravljenje bolezni srca in žilja, prebavil in presnove, okužb ter osrednjega živčevja.
Po obsegu prodaje zdravilom na recept sledijo izdelki brez recepta in veterinarski izdelki.

Vrsta sodobnih izdelkov, ki smo jih začeli prodajati in tržiti v zadnjih petih letih, bistveno prispeva k obsegu prodaje in njene rasti.