Predstavitev podjetja

Krka se uvršča v vrh generičnih farmacevtskih podjetij v svetu. Že več kot 65 let uspešno uresničujemo svoje strateške usmeritve in sledimo svojemu poslanstvu in viziji.

Dejavnosti

Naša osnovna dejavnost je proizvodnja in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov. Dejavnost podjetja dopolnjujejo zdraviliškoturistične storitve.

Trgi

Svoje izdelke prodajamo v več kot 70 državah. V okviru strategije poslovanja smo si zastavili cilj uravnotežene prodaje na petih različnih območjih: Slovenija, Jugovzhodna Evropa, Vzhodna Evropa, Srednja Evropa ter Zahodna Evropa in čezmorska tržišča.

Razvoj in raziskave

V Krki intenzivno razvijamo inovativna generična zdravila, t. i. generična zdravila  z dodano vrednostjo, ki so plod lastnega znanja in zagotavljajo izdelkom ključne prednosti še več let po vstopu na tržišče. Vsa naša zdravila so visokokakovostna, učinkovita in varna. Svoje izdelke tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami.

Kakovost

Krka kot generični proizvajalec izdeluje zdravila, ki so po kakovosti, učinkovitosti in varnosti enakovredna izdelkom vodilnih farmacevtskih podjetjij. Kakovost v najširšem smislu ustvarjamo, ohranjamo in smo zanjo odgovorni vsi zaposleni. S sistematičnim pristopom želimo presegati zahteve odjemalcev in dosegati zastavljene cilje poslovanja.

Naložbe

Strateško usmeritev v razvoj lastnih generičnih zdravil uresničujemo z vlaganji v razvojno-raziskovalne zmogljivosti in z lastnimi proizvodno-distribucijskimi centri po svetu.

Skrb za zaposlene

Poslovna uspešnost temelji na zavzetosti in znanju zaposlenih. Prizadevamo si pridobiti, motivirati in obdržati zavzete in sposobne sodelavce in graditi kulturo mednarodnega podjetja. Vlaganje v znanje in razvoj vseh zaposlenih omogoča, da so naši sodelavci med najboljšimi na svojih poročjih dela.