Krkine nagrade

V Krki smo zaradi potrebe po zgodnjem odkrivanju in usmerjanju najbolj nadarjenih aktivni tudi v širšem družbenem okolju. S Krkinimi nagradami mlade že od leta 1971 spodbujamo k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu.

V 51 letih smo podelili že skoraj 3000 Krkinih nagrad. Nagrajene raziskovalne naloge so doktorati, magisteriji, specialistične naloge, diplomska dela in samostojna raziskovalna dela s številnih področij znanosti in tehnologije, povezanih s farmacevtsko industrijo, na primer iz kemije, farmacije, medicine in biotehnologije.

Razglasitev 51. Krkinih nagrad

V letu 2021 je 121 študentov vseh študijskih stopenj prijavilo 114 raziskovalnih nalog, kar je največ doslej. Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad je podelil 5 velikih Krkinih nagrad, 25 Krkinih nagrad in 44 posebnih pohval. Ker pa so bile naloge, ki so prispele na razpis, zelo kakovostne, smo študentom podelili tudi 40 Krkinih priznanj. Med prejemniki nagrad je kar 31 doktorjev znanosti. Znanstveni simpozij, na katerem so rezultate svojega raziskovalnega dela predstavili najboljši, smo že drugič zapored izvedli prek spleta. Posnetek si lahko ogledate na tej povezavi.

Na razpis za 51. Krkine nagrade se je odzvalo tudi 86 mladih raziskovalcev s 17 gimnazij in srednjih šol, ki so ob pomoči mentorjev in somentorjev pripravili 52 raziskovalnih nalog. Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad je podelil 24 Krkinih nagrad in 28 Krkinih priznanj. Posebno zahvalo za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov je prejela profesorica z II. gimnazije Maribor. Posnetek simpozija in razglasitve nagrajencev je na tej spletni povezavi.

Razpis za 52. Krkine nagrade

Inovativnost, ki temelji na prebojnih znanstvenih in strokovnih idejah, je za posameznike, gospodarstvo in družbo vodilo v uspešno prihodnost.

Spoštovane raziskovalke in raziskovalci, vabimo vas, da se pridružite skoraj 3000 nagrajencem, ki so soustvarjali več kot 50-letno zgodovino Krkinih nagrad. Sprejmite izziv in se do 6. julija 2022 prijavite na razpis za 52. Krkine nagrade. Podrobne informacije o razpisnih pogojih in prijavi na razpis so na voljo na spletni strani Krkinih nagrad.

 

 

Vstop v Krkine nagrade