Prijava neželenih učinkov

  1. Prijava neželenih učinkov

  2. Želimo vas obvestiti, da boste ob prijavi neželenega učinka Krki, d. d., Novo mesto posredovali svoje osebne podatke, Krka pa jih mora obdelati ter trajno hraniti skladno z zakonodajo o zdravilih. Uporabili jih bomo le za spremljanje, analizo in poročanje o varnosti izdelka. Več o varstvu osebnih podatkov pa si lahko preberete tu.