Uprava

Milena Kastelic

Milena Kastelic

članica uprave – delavska direktorica, vodja Proizvodnje poltrdnih, tekočih in ostalih oblik

Milena Kastelic, univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, se je rodila leta 1968 v Novem mestu. Novomeško gimnazijo je končala leta 1986 in se vpisala na Biotehniško fakulteto v Ljubljani, smer živilska tehnologija. Njena diplomska naloga z naslovom Vrednotenje glukoamilazne aktivnosti kvasovke Saccharomyces diastaticus je bila leta 1991 nagrajena s Prešernovo nagrado za študente. Leta 1993 je končala še usposabljanje na nemškem inštitutu za organizacijo dela REFA.

 

V Krki dela od leta 1992. Njena poklicna pot je ves čas tesno povezana z zelišči, s proizvodnjo zeliščnih zdravil in izdelkov brez recepta, in tudi s proizvodnjo izdelkov na recept. Pripravništvo je opravljala v Programu pomožnih zdravil in zelišč ter ga uspešno končala z nalogo o tehnologiji sušenja rastlinskih surovin. Najprej je delala kot proizvodna tehnologinja, leta 1996 pa je postala vodja Obrata za proizvodnjo zelenih zdravil. Danes je to Obrat Bršljin, ki ga je uspešno vodila do aprila 2018, ko je prevzela vodenje Proizvodnje poltrdnih, tekočih in ostalih oblik.

 

Kot Krkina notranja presojevalka je 15 let prispevala k izboljševanju poslovnih procesov v družbi. Na ta način je spoznala tudi delo drugih organizacijskih enot in pomen trdnih povezav med njimi ter rezultate vzajemnega sodelovanja.

 

Med zaposlenimi uživa zaupanje, zato jo je svet delavcev na 15. redni seji 28. septembra 2015 predlagal za delavsko direktorico, nadzorni svet pa jo je 18. novembra 2015 soglasno imenoval za članico uprave – delavsko direktorico za mandatno obdobje od 2016 do 2021.

Nazaj na seznam