Nadzorni svet

Prof. dr. Julijana Kristl

Prof. dr. Julijana Kristl, rojena leta 1953, doktorica farmacevtskih znanosti, je od leta 1977 zaposlena na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, vmes pa se je izpopolnjevala tudi v farmacevtski industriji in na Univerzi v Ženevi.

Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela je v svoji karieri opravljala funkcijo prodekanje, predstojnice Katedre za farmacevtsko tehnologijo, dekanje Fakultete za farmacijo in prorektorice na Univerzi v Ljubljani (dva mandata). Kot članica vseskozi deluje v številnih pomembnih komisijah in odborih na republiški in univerzitetni ravni.

Svojo znanstveno pot je začela na področju farmacevtske tehnologije. Med njene največje dosežke spadata razvoj in uveljavitev farmacevtske nanotehnologije pri nas. Začela je z razvojem in vrednotenjem nanodostavnih sistemov učinkovin, ki podpirajo zdravljenje na inovativen način in po novih mehanizmih. Med odmevne znanstvene dosežke spadajo razvoj lipidnih in polimernih nanostruktur, odkritje mehanizmov za povečanje biološke uporabnosti učinkovin in razumevanje soodvisnosti med strukturno zgradbo nanodelcev in odzivom celic po stiku z njimi v realnem času. Raziskuje tudi nanovlakna. Pri tem je dosegla več prebojev, ki so jo umestili med mednarodno cenjene farmacevtske nanotehnologe. Prepoznavnost se kaže v nadpovprečni citiranosti objavljenih del, številnih vabilih za predavanja, ocenjevanje doktorskih nalog in zagovorov na priznanih univerzah ter projektov evropskih raziskovalnih agencij, pa tudi v mnogih recenzijah mednarodnih predobjav.

Življenjsko poslanstvo profesorice Julijane Kristl je raziskovanje, generiranje znanja ter prenašanje odkritij na študente in znanstveno skupnost. Za svoje profesionalno ustvarjanje si postavljala visoke cilje in je vedno usmerjena v prihodnost. Njeno znanje in izkušnje so dobra osnova za uspešno delovanje v nadzornem svetu Krke.

Izjava o neodvisnosti člana NS

Nazaj na seznam